Primarul din Vânători ars la salariu, de prefect!

* Prefectul județului Vrancea l-a sancționat pe primarul comunei Vânători cu reducerea salariului timp de 6 luni după ce decizia Agenției de Integritate a rămas definitivă *

Având în vedere interesul public privind măsurile dispuse ca efect al rămânerii definitive a Raportului de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, prin care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Primarul comunei Vânători, Ionel LUPU, prefectul județului Vrancea, Nicușor HALICI declară că, potrivit Codului Administrativ al României (lege organică de strictă interpretare și aplicare), încălcarea legislaţiei în materia conflictului de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizaţiei primarului pe o perioadă de maxim 6 luni.

Astfel, prefectul a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare ce constă în diminuarea indemnizației cu 10% pe perioada maximă prevăzută de lege, respectiv de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.03.2023.

Potrivit legislației aplicabile referitoare la integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, prin CONFLICT DE INTERESE se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

„Vă informez că, în raport de dispozițiile legale aplicabile în sfera conflictului de interese pentru aleșii locali, singura sancțiune aplicabilă este, așa cum am arătat, diminuarea indemnizației și nu încetarea de drept a mandatului de primar, sancțiune care se aplică doar în situația în care, ca urmare a evaluării, Agenția Națională de Integritate constată existența unei stări de incompatibilitate (prin INCOMPATIBILITATATE se înțelege interdicția pentru persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică de a exercita concomitent și alte funcții sau calități expres și limitativ prevăzute de lege). Având în vedere că una din obligațiile fundamentale ale prefectului este de asigurarea respectării legii la nivelul județului, cu siguranță eu voi fi primul care va respecta litera și spiritul legilor“, a declarat prefectul Județului Vrancea, Nicușor HALICI.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.