Proiecte ale Consiliului Județean pentru consolidarea și reabilitarea clădirilor Tribunalului Județean Vrancea și Casa Tatovici

Consiliul Județean Vrancea implementează în prezent două proiecte privind: ”Consolidare, restaurare și punere în valoare Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean” și ”Consolidare și restaurare Secția de Științe ale Naturii și Acvariu – Casa Tatovici”, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Cele două contracte de finanțare au fost semnate în data de 4 septembrie 2017, de către președinele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, în calitate de reprezentant al beneficiarului (Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea), pe de o parte și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

• Proiectul ”Consolidare, restaurare și punere în valoare Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean”

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acestuia către publicul vizitator.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea;
– Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean ;
– Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic ;
– Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat ;
– Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.
Proiectul va duce la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume: impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin atingerea unor rezultate pe termen mediu și lung, printre care :
– Creșterea numărului de turiști prin valorificarea potenţialului turistic cultural-istoric local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională;
– Creșterea importanței turismului și a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune și crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, prin schimbarea destinației inițiale a monumentului în cea de muzeu, în care se vor desfășura și activități culturale și educaționale de tipul activităților educative non-formale;
– Creşterea atractivităţii municipiului Focșani, din punct de vedere turistic și valorificarea resurselor culturale ale municipiului în scop turistic, prin restaurarea și conservarea moștenirii culturale a regiunii;
– Păstrarea şi conservarea în bune condiţii a patrimoniului cultural local şi naţional;
Rezultatele proiectului: Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic, precum și creșterea cu 100% a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean. Serviciile oferite de muzeu vor fi: expoziții itinerante găzduite, publicații și suveniruri cu specific, vizitare muzeu și activități culturale și educaționale.
Durata de implementare a proiectului este de 47 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv până la data de 04.08.2021.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 21.401.705,70 lei, din care:
Valoarea totală eligibilă – 21.394.933,41 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului : 427.898,67 lei (2%)
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 6.772,29 lei
Proiectul se dorește a fi un exemplu de bună practică pentru celelalte instituții din regiune și din țară.
Clădirea fostului Tribunal Vrancea este construită în anul 1909 în stilul românesc creat de Școala de Arhitectură a arhitectului focșănean Ion Mincu.

• Proiectul ”Consolidare și restaurare Secția de Științe ale Naturii și Acvariu – Casa Tatovici”
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Secția de Științe ale Naturii și Acvariu – Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
– Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Secția de Științe ale Naturii și Acvariu – Casa Tatovici
– Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat
– Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic
– Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat (scanare 3D).
– Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.
Proiectul va conduce la atingerea unor rezultate pe termen mediu și lung, respectiv:
– Creșterea numărului de turiști în municipiul Focșani, prin consolidarea și restaurarea Secției de științe ale naturii și acvariu Casa Tatovici și redarea monumentului către publicul larg, valorificarea resurselor culturale ale municipiului Focșani în scop turistic.
– Creșterea importanței turismului și a culturii ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune și crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului
– Contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de acces la cultură al populaţiei atât la nivelul municipiului Focșani, cât şi la nivel regional, naţional;
– Contribuie la păstrarea şi conservarea în bune condiţii a patrimoniului cultural local şi naţional;
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 11.589.292,38 lei, din care :
Valoarea totală eligibilă – 11.516.821,38 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului : 230.336,43 lei (2%)
Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA – 72.471,00 lei
Durata de implementare a proiectului este de 48 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv până la data de 04.09.2021.
Casa Tatovici este una dintre clădirile eclectice din municipiul Focșani, ce păstrează specificul orașului romanesc de secol al XIX-lea.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.