Ședință încărcată la Consiliul local Adjud

* 17 proiecte de hotărâri sunt astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local al municipiului Adjud * În baza Dispoziției nr. 875/22.09.2023 a primarului municipiului Adjud, Consiliul Local este convocat în ședință ordinară joi, 28 septembrie 2023, ora 15:00, la Casa de Cultură ”Tudor Vornicu„ Adjud *

🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaj din deșeuri municipale de pe raza Municipiului Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud cu nr. 184/31.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contactelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul Municipiului Adjud, pentru anul școlar 2023-2024, precum și a Art.1 din aceeași hotărâre.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” STL.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradală, Municipiul Adjud – județul Vrancea – etapa II” aprobat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății „UTILITĂȚI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD” SRL.
🔵Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ala Spitalului Municipal Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatarea „ȘISCANI” solicitat de SC LEICESTER INVEST SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.
🔵Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatarea „ȘISCANI NORD” solicitat de SC LEICESTER INVEST SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Botta” Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Mihail Armencea” Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Mareșal Alexandru Averescu” Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Angela Gheorghiu” Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Principele Radu” Adjud.
🔵Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” Adjud.
🔵Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I din anul 2023.
🔵Diverse.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.