Termen prelungit pentru cererile de finanţare pentru Măsurile 121 şi 123!!!

Camera de Comerţ şi Industrie vă informează asupra faptului că sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferentă măsurilor 121 şi 123 se prelungeşte pînă la data de 1 februarie. Astfel, perioada de depunere aferentă sesiunii de cereri de proiecte pentru cele două programe de finanţare este 26 noiembrie 2012 – 1 februarie 2013.
În cadrul Măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” se vor finanţa proiecte de sprijinire a fermierilor definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole. Măsura 121 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Beneficiarii eligibili sînt persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile mici şi mijlocii, societăţile pe acţiuni şi societăţile agricole. Cheltuielile eligibile sînt cele pentru construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, construirea sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte sau construirea sau modernizarea serelor.
De asemenea, cheltuieli eligibile sînt şi cele pentru achiziţionarea, fie şi în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfîrşitul ciclului biologic de producţie, înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori sînt, de asemenea cheltuieli elibibile pe această măsură.
Alte cheltuieli eligibile sînt investiţiile pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, investiţiile pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă şi investiţiile în apicultură.
Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 1,6 milioane euro. Alocarea financiară aferentă apelului de proiecte este 150 milioane euro.
În cadrul Măsurii 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” se vor finanţa proiecte de sprijinire a fermierilor definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice autorizate sau juridice, care practică în principal activităţi agricole. Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.
Beneficiarii eligibili sînt întreprinderile individuale, întreprinderile mici şi mijlocii, cooperativele agricole şi grupurile de producători. Cheltuielile eligibile sînt pentru construirea şi modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross, achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace de transport specializate, investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, costurile generale ale proiectului – taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi achiziţionarea de software, patente şi licenţe. Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 3 milioane euro, iar alocarea financiară nerambursabilă pentru acest apel de proiecte este de 80 milioane euro. Sesiunea de cereri de proiecte este deschisă în perioada 26 noiembrie 2012 – 1 februarie 2013.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.