Zi plină pentru Comisia Judeţeană de Fond Funciar

Astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului, membrii Comisiei Judeţene privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-au întrunit în şedinţă sub conducerea subprefectului Sorin Hornea.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins analiza proceselor verbale, privind soluţionarea cererilor formulate în baza Legii nr.247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întocmite de Comisiile Locale: Fitioneşti, Jariştea, Mărăşeşti, Moviliţa, Nistoreşti, Păuneşti, Rugineşti, Ţifeşti, Urecheşti.

În cadrul întâlniri de astăzi, membrii Comisiei Judeţene au hotărât validarea unui număr de 13 dosare ce aparţin Comisiilor Locale Fitioneşti (1), Jariştea (2), Mărăşeşti (2), Nistoreşti (1), Păuneşti (6), Rugineşti (1), remiterea a 3 dosare (Fitioneşti şi Jariştea), în vederea completării cu documente prevăzute de lege, precum şi respingerea altor 7 ( Fitioneşti ), întrucât nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate.

Tot astăzi Comisia Judeţeană a aprobat propunerea de modificare unor titluri de proprietate, conform  dispoziţiilor unor sentinţe civile definitive şi irevocabile precum şi  în sensul corectării unor erori de scriere (Jariştea, Moviliţa, Ţifeşti), şi a respins solicitarea comisiei locale Urecheşti privind modificarea unui titlu de proprietate.

De asemenea au fost analizate şi o serie de contestaţii depuse împotriva măsurilor stabilite de Comisiile Locale Moviliţa (20) şi Păuneşti (30) din care doar una a fost admisă, 7 amânate şi 32 respinse.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.