Anul 2019, plin de evenimente la Direcția Județeană pentru Cultură

* Numai în domeniul patrimoniului cultural mobil, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus, spre clasare în categoria ”Fond”, Ministerului Culturii un număr de 18 bunuri culturale mobile – 4 cărți și 14 icoane * În 2019 au fost efectuate un număr de 84 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecţie a acestora *

„Fără doar și poate, în 2019 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea s-a focalizat pe activitatea de îmbogățire a patrimoniului cultural, activitatea care a fost încununată de succes, chiar în ultimul trimestru al anului, când a fost finalizată procedura de clasare declanșată de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a Monumentului Funerar Maior Gheorghe Pastia. În acest sens, Ministerul Culturii a emis Ordinul de clasare  nr. 3028/2019 privind clasarea ca monument istoric a Monumentului Funerar Maior Gheorghe Pastia din municipiul Focșani, str. Vâlcele nr. 17“, se spune în comunicatul de presă al instituției.

Totodată, în cadrul Comisiei Naționale pentru For Public din cadrul Ministerului Culturii a fost analizat și avizat favorabil proiectul ”Amplasare Bust Vintilă I.C. Brătianu și amenajare Parc” – comuna Cotești, jud. Vrancea, proiect ce are ca scop punerea în valoare a Bustului lui Vintilă I.C. Brătianu.

Menționăm că Bustul lui Vintilă I.C. Brătianu a fost clasat, în anul 2018,  ca bun cultural cu semnificație artistică în patrimoniul cultural național mobil, categoria juridică “Fond” .

În același timp, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat și în anul 2019 în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea, conform atribuțiilor principale pe care le are instituția noastră. În același timp, instituția noastră a derulat și alte evenimente culturale importante, în parteneriate cu instituții de cultură sau asociații de profil.

 1. Protejarea monumentelor istorice

În ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, în anul 2019 au fost desfășurate următoarele activități:

 • au fost efectuate un număr de 84 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecţie a acestora;
 • au fost eliberate un număr de 109 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora, din care un aviz pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al unei comune din județul Vrancea;
 • au fost eliberate un număr de 39 de avize de supraveghere arheologică
 • au fost verificate un număr de 427 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014;
 • a fost aplicată exercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 7 monumente istorice, dintre care 3 în baza Legii nr. 422/2001, iar 4 în baza Legii nr. 17/2004. De asemenea, s-a transmis o circulară către 28 de birouri notariale publice din județul Vrancea și o circulară către 9 birouri executori judecătorești referitoare la prevederile Legii nr. 422/2001 și ale  OMCC nr. 2118/2007 privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice;
 • finalizarea procedurii de clasare declanșată de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a a Monumentului Funerar Maior Gheorghe Pastia.

În cursul activității de control și inspecție a monumentelor istorice din anul 2019 s-au aplicat 5 avertismente și 4 amenzi. Dintre sancțiunile contravenționale aplicate, o singură sancțiune contravențională a amenzii a generat un litigiu care este în curs la Judecătoria municipiului Focșani. De asemenea, a fost sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea cu privire la o posibilă infracțiune la regimul de protejare a monumentelor istorice, ca urmare a efectuării unor intervenții asupra unui monument istoric fără a exista avizul specific prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 1. Patrimoniul mobil

Cu privire la identificarea, clasarea și promovarea  patrimoniului mobil, în anul 2019, au fost efectuate 39 de inspecții, dintre care 28 la biserici, 9 la colecțiile muzeale din județ, o inspecție la o persoană fizică și o inspecție la o persoană juridică. Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus, spre clasare în categoria ”Fond”, un număr de 18 bunuri culturale mobile – 4 cărți și 14 icoane.

În cadrul expoziției de carte veche organizată în cadrul evenimentului  Ziua porților deschise “105 ani de istorie” eveniment organizat la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au fost prezentate publicului 3 cărți clasate și 4 cărți propuse spre clasare în patrimoniul cultural mobil.

 1. For public

În ceea ce privește monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 120/2006 privind monumentele de for public, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a transmis către două primării adrese referitoare la obligațiile prevăzute de Legea 120/2006 și o adresă către Ministerul Culturii  privind documentația pentru avizarea monumentului de for public Bust Vintilă I.C. Brătianu. Comisia Națională pentru Monumente de For Public a avizat favorabil proiectul propus.

 1. Promovarea patrimoniului cultural

În 2019 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a fost implicată – în calitate de organizator, co-organizator sau partener – în 8 acțiuni culturale și de promovare a monumentelor istorice, exemplificate mai jos:

 • 22 martie 2019 – Colocviul “200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo” – eveniment organizat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea la Biserica “Nașterea Domnului” a fostei Mănăstiri Soveja. Parteneri: Protoieria Panciu, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Primăria Comunei Soveja și Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”;
 •  18 aprilie 2019 în cadrul Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor s-a organizat evenimentul “Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentul 11 Artilerie”. Monumentul a fost restaurat și strămutat din curtea fostei întreprinderi Mopaf în fața Mausoleului Eroilor din Focșani. Organizatori: Primăria Municipiului Focșani și Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea. De asemenea, sâmbătă, 20 aprilie 2019, la Mausoleul Eroilor din Focșani s-au desfășurat o serie de concerte susținute de Fanfara Garnizoanei Focșani, Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” și Corul Pastorala;
 •  17 mai 2019 – Seminarul “Prietenii lui Vlahuță. Oameni, locuri, monumente” organizat la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bordești. Parteneri: Școala Gimnazială Bordești, Parohia Bordești, Primăria Comunei Bordești, Asociația “Pro Vita” Bordești și Inspectoratul Școlar Vrancea;
 •  10 august 2019”Descoperă Mănăstirea Mera pe bicicletă”, ediția I, eveniment organizat cu scopul de a promova patrimoniul cultural din Vrancea, în speță, Mănăstirea Mera;
 •   31 august 2019, ”Tribut Ecaterina Teodoroiu”, ediția a-III-a, eveniment organizat din dorința de a omagia jertfa sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu printr-un traseu ciclist pe Valea Glodului, în locul în care a fost îngropată, după ce a fost ucisă în luptele din zona Muncel din august 1917;
 • Zilele Europene ale Patrimoniului:
  • 13 septembrie 2019:
   • La Mausoleul Eroilor Mărășești a avut loc ceremonialul militar și religios de predare a Sabiei (replica) Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.
   • La Mausoleul Eroilor Soveja a avut loc lansarea, în județul Vrancea, a filmului documentar “Pentru eroii care ne-au lăsat o țară” în prezența regizorului Dan Burlac;
  • 14 septembrie 2019 – ”Mausolee pe bicicletă”, ediția a V-a, eveniment dedicat comemorării eroilor Primului Război Mondial prin unirea într-un traseu ciclist de 156 km a celor patru mausolee din județ: Mausoleul Eroilor Focșani, Mausoleul Eroilor Soveja, Mausoleul Eroilor Mărăști, Mausoleul Eroilor Mărășești;

– 8 noiembrie 2019: „Doamnele muzicii românești” recital susținut în cadrul turneului național de Diana Jipa –vioară și Ștefan Doniga –pian. Parteneri: Administrația Fondului Cultural Național, Radio România Muzical, Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia Focșani;

28.11.2019 – 01.12.2019: Festivalului de Teatru Tânăr “Ora de Teatru”, proiect de educație alternativă prin teatru, finanțat de Consiliul Județean Vrancea și organizat de către Asociația Protha Panciu în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Primăria Panciu, Primăria Vidra, Ateneul Popular “Mr. Ghe. Pastia” Focșani, Casa de Cultură Panciu, Casa de Cultură Odobești, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, Colegiul Național „Emil Botta”Adjud, Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești și Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărășești

– 19 decembrie 2019: ”Ziua porților deschise: 105 ani de istorie” – eveniment organizat la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea: expoziție de carte veche din județul Vrancea și concert de colinde susținut de Grupul vocal “Cantus”.

 • Transparență și comunicare

În vederea prezentării activității instituționale, în cursul anului 2019, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a dat publicității 15 comunicate de presă. În baza Legii nr. 544/2001 au fost transmise informații către 4 solicitanți.

 • Activitate HR și recrutare

Nu în ultimul rând dorim să scoatem în evidență și activitatea în domeniul Resurse Umane a instituției noastre. În anul 2019 a fost  recrutat, prin concurs, un funcționar public. De asemenea, 1 funcționar public din cadrul instituției au urmat, în 2019, programe de formare profesională.

Analiza comparativă a principalelor activități derulate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

I Protejarea patrimoniul imobil

a) Inspecții privind starea de conservare a monumentelor istorice:

 • 100 – 2017
 • 101 – 2018
 • 84 – 2019

b) Avize privind protejarea monumentelor istorice eliberate:

 • 63 – 2017
 • 71 – 2018
 • 109 – 2019

c) Avize supraveghere arheologică eliberate:

 • 33 – 2017
 • 26 – 2018
 • 39 – 2019

d)  Aplicarea exercitării dreptului de preemțiune:

 • 10 – 2017
 • 18 – 2018
 • 7 – 2019

e) Obligații privind folosința monumentului istoric întocmite:

 • 3 – 2017
 • 1 – 2018
 • 2 – 2019

II. Valorificarea patrimoniului mobil și imaterial

a) Inspecții privind starea de conservare, cercetare și identificare:

 • 36 – 2017
 • 11 –  2018
 • 39 – 2019

b) Bunuri culturale propuse pentru clasare:

 • 16 – 2017
 • 1   – 2018
 • 18 – 2019

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.