Big Brother în turism – Hotelurile şi pensiunile, obligate să dea date despre turişti!!!!

Hotelurile şi pensiunile vor fi obligate să se înscrie într-un sistem de evidenţă a turiştilor prin care se va putea afla în orice moment cine şi unde este cazat, în caz contrar urmînd să fie amendate cu o sumă de pînă la 20.000 de lei, potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern. Astfel, operatorii economici proprietari sau administratori ai structurilor de primire turistice sînt obligaţi ca în termen de 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ să înscrie unitatea de cazare în Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor (SIET), conform instrucţiunilor din manualul postat pe pagina de internet a MDRT.

Ministerul va pune la dispoziţia firmelor din turism un sistem informatic care poate furniza date în timp real referitoare la numărul turiştilor cazaţi atît în diferite zone turistice, cît şi în fiecare structură turistică de cazare. Prin utilizarea aplicaţiei informatice vor putea fi realizate raportări în orice moment privind gradul de utilizare a capacităţii de cazare, atît la nivel individual, al fiecărei structuri de primire turistice în parte, cît şi la nivel regional sau naţional. „Prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET vor putea fi sancţionate de către instituţiile îndrituite, tentativele sau faptele de neînregistrare a activităţii de cazare, ca activitate economică, de către operatorii economici. De asemenea, persoanele care au săvîrşit infracţiuni şi sînt urmărite naţional sau internaţional, sau cele cunoscute ca fiind traficanţi, proxeneţi, prostituate etc., care utilizează serviciile de cazare ale unei structuri de primire turistice, pot fi reperate, localizate mai uşor de către instituţiile abilitate, aplicaţia implementată prin acest act normativ permiţînd acest lucru“, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ.

* Persoanele fără acte de identitate nu pot fi cazate *

Operatorii hotelurilor şi ai pensiunilor sînt obligaţi să înregistreze turiştii cazaţi în sistemul SIET imediat după verificarea de către recepţioner a datelor înscrise în actul de identitate cu cele completate în fişa de anunţare a sosirii şi plecării. Hotelierii sau administratorii pensiunilor sînt obligaţi să asigure, la sosirea turiştilor, completarea formularului „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării“, precum şi înregistrarea datelor acestora în SIET. Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sînt buletinul, cartea de identitate sau paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor. Cetăţenii străini au nevoie de paşaport, carnet de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţămînt sînt necesare buletinul, cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare. Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu prezintă un act de identitate.

* Cum se face înscrierea în SIET *

Pentru a se înscrie în sistem, proprietarul sau administratorul structurii de cazare va solicita personal autorităţii administraţiei publice centrale cu competenţe în domeniul turismului datele necesare pentru conectarea la SIET. Pentru înregistrarea şi obţinerea datelor de conectare, proprietarul, administratorul sau persoana împuternicită de acesta depune personal la sediul MDRT o solicitare scrisă, în original, a operatorului economic, copia certificatului de clasificare şi a fişei anexă ale structurii de primire turistică şi copia actului de identitate al proprietarului, administratorului sau al persoanei împuternicite. După analizarea documentelor depuse se va face înregistrarea în SIET a structurii de primire turistice respective, eliberîndu-i-se solicitantului, pe loc sau în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, datele de conectare. În termen de 60 de zile lucrătoare de la terminarea perioadei de înregistrare a unităţilor în SIET, operatorii economici sînt obligaţi să asigure conectarea la SIET şi să efectueze înregistrarea turiştilor. Dacă pe parcursul unei zile hoteliere, acelaşi spaţiu de cazare este ocupat succesiv de mai mulţi turişti, fiecare dintre aceştia va completa fişa de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor şi va fi înregistrat în SIET. În cazurile în care operatorii economici proprietari sau administratori ai structurii de primire turistice nu cazează pe parcursul unei zile nici un turist, aceştia au obligaţia înregistrării acestui fapt în SIET, la momentul încheierii zilei hoteliere.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.