Concurs de pescuit sportiv în Laguna Staţiei de epurare a apelor uzate organizat de CUP SA Focşani!!!

Compania de Utilităţi Publice SA Focşani organizează în ziua de sâmbătă 15 septembrie 2012 Ediţia a II-a a Concursului de pescuit sportiv în Laguna Staţiei de epurare a apelor uzate menajere şi industriale din municipiul Focşani, situată pe Şoseaua Focşani – Galaţi la km 3.

Prin această Lagună, trec apele uzate după epurarea biologică avansată pentru a fi descărcate în emisarul Putna.

Înscrierea şi participarea la Concursul de pescuit sportiv sunt gratuite.

Precizăm că în conformitate cu Regulamentul Concursului prezentat în Attach-ement, concurentul va putea fi asistat de o singură persoană. Asistentul poate folosi pe rând una din cele 2 beţe ale pescarului, dar capturile sale vor fi înregistrate la contul concurentului.

PROGRAMUL Concursului de pescuit sportiv

intervalul orar

activitatea

630 – 700

Tragerea la sorţi, ocuparea standurilor şi nădirea

700 – 1000

Desfăşurarea concursului de pescuit sportiv

1000 – 1030

Cântărirea oficială

1030 – 1300

Pescuit sportiv de agrement

1300 – 1315

Festivitatea de decernare a premiilor

1315 – 1430

Bufet suedez cu preparate din peste

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI de PESCUIT SPORTIV in Laguna Statiei de Epurare a municipiului Focşani

1. Concursul va avea loc Sambătă 15 septembrie 2012 cu începere de la ora 700 la Staţia de Epurare Focşani – în Laguna din Şoseaua Focşani – Galaţi Km3.
2. Câştigătorilor li se vor acorda Diplome şi Premii în obiecte după cum urmează, pentru:
Locul I individual – pentru cea mai mare piesă capturată.
Locul I individual – pentru cea mai mare cantitate capturată.
Locul II individual – pentru cea mai mare cantitate capturată.
Locul III individual – pentru cea mai mare cantitate capturată.
3. Fiecare pescar concurent poate folosi maxim 2 beţe (undita, lanseta, etc.) cu sau fară plută.
4. Se pot folosi maxim 2 cârlige pe forfac, momitor şi monturi ce permit eliberarea plumbului. Nu se pescuieşte cu fir textil.
5. Este interzis pescuitul la japcă, bombă, carbid, şobolan, plăcuţa, ţaparină, etc.
6. Este interzisă plantarea sau nădirea cu ajutorul bărcilor, plutelor de orice fel sau a navomodelelor telecomandate. Nădirea se va face numai cu nadă de calitate.
7. Fiecare stand se stabileşte prin tragere la sorţi şi este obligatoriu fix. Nu există rezervare.
8. Concursul va începe la ora 700 şi se va opri la ora 1000. Oprirea concursului va fi semnalizată de Arbitru printr-un semnal sonor cu fluierul. La semnalul sonor al Arbitrului toate undiţele se vor scoate din apă şi se va aşteapta cântărirea oficială.
9. În cazul realizării unor cantităţi capturate mari, pentru protecţia peştilor şi pe percursul desfăşurării concursului se vor putea face cântăriri parţiale, după care peştii se vor elibera.
10. La fiecare stand poate pescui un singur concurent ce va putea fi asistat de o singură persoană. Asistentul poate folosi pe rând una din cele 2 beţe ale pescarului, dar capturile sale vor fi trecute în contul concurentului. Ceilalţi însoţitori vor putea asista numai din afara zonei de concurs.
11. Unghiul format de firele undiţelor nu trebuie sa depaşească 60 de grade iar lansetele trebuie orientate numai către în faţă.
12. La scoaterea peştilor din apă, este obligatorie folosirea minciogului indiferent de dimensiune. Pentru scoaterea cârligelor din gura peştilor se va folosi în mod obligatoriu penseta. După scoaterea cârligelor, rănile din gura peştilor vor fi în mod obligatoriu tratate cu spray dezinfectant.
13. Prin grija fiecărui pescar, toţi peştii prinşi se vor menţine în stare vie, scufundaţi în apa Lagunei într-un juvelnic mare (peştii din Lagună cântăresc peste 2 kg / exemplar). Este obligatorie folosirea juvelnicelor cu mai multe inele confecţionate doar din materiale textile moi.
14. Toţi peştii care până la cântărire au murit accidental, se vor elimina din calculul cantităţii totale capturate.
15. Nu sunt permise: muzica, ţipetele, fluierăturile, scăldatul, alergatul şi se va avea grijă să nu fie deranjaţi pescarii din vecinătate.
16. După ce capturile vii vor fi cântărite, măsurate, înregistrate şi eventual fotografiate, se vor elibera imediat şi în siguranţă direct în Lagună.
17. După finalizarea cântăririlor, atât concurenţii cât şi însoţitorii lor pot continua pescuitul sportiv până la ora 1300. Capturile realizate după încetarea concursului nu vor mai fi păstrate. Acestea vor fi eliberare imediat.
18. Nerespectarea prevederilor din prezentul Regulament, constatată şi notificată verbal de Arbitru, va atrage de la sine descalificarea pescarului.

 

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.