Conferinţa Regională de evaluare a Proiectului ”Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”

Confederaţia Sindicală Naţională “ MERIDIAN “, împreună cu Federaţia Agricultorilor “Fermierul”, vă invită la miercuri, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Focşani la Conferinţa Regională de evaluare a Proiectului ” Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România ”, cu tema „Dezvoltarea economico-socială în Regiunea 2 SE” , finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Conferinţa Regională va avea loc la Focşani, judeţul Vrancea, în data de 31 Octombrie 2012, începând cu ora 10:00, la Sala Mare a Primăriei Focşani.

Considerăm că în contextul actual, în care se produc modificări profunde ale reglementărilor privind dialogul social instituţionalizat în România, pe de o parte şi necesitatea identificării

altor forme de dialog social bazat pe parteneriate, pe de altă parte, este necesară asigurarea cadrului de participare contributivă a tuturor actorilor relevanţi, care să contribuie la dezvoltarea socio-economică, la nivel naţional şi regional.

Vă aşteptăm cu deosebită plăcere, să luaţi parte la Conferinţa Regională de evaluare a Proiectului ” Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, ataşându-vă Conceptul şi Agenda de lucru a evenimentului.

 

 

 

 

 C O N C E P T

      Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social in România” este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, domeniul major de intervenţie 3.3 : „ Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă ” şi îşi propune :

ü dezvoltarea dialogului social în mediile rurale şi urbane ;

ü  creşterea apartenenţei la mişcarea sindicală dezvoltată de beneficiar şi partener ;

ü liberul  acces la informaţia de interes public privind apartenenţa la mişcarea sindicală ;

ü transferul de expertiză pe care mişcarea sindicală o aduce în relaţia cu sindicaliştii, mediul privat şi public.

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian împreună cu Federaţia Agricultorilor Fermierul susţin egalitatea de şanse în societate, elaborând prin intermediul proiectului, noi abordări legislative şi social-economice. Pachetul legislativ va conţine propuneri în domeniul muncii, incluziunii sociale şi dialogului social, asigurând o nouă strategie de abordare în domeniile de referinţă.

Parteneriatele cu  actorii sociali vizează reglementările specifice acestui domeniu precum : necesitatea realizării, dezvoltării şi extinderii dialogului social la ansamblul societăţii civile, pentru a se asigura condiţiile participării depline a partenerilor sociali şi a administraţiei publice la iniţierea politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă economică şi socială.

 

      Obiective specifice:

 

  • Ø Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor două organizaţii sindicale partenere şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional ;
  • Ø Colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor dialogului social, promovarea dezvoltării durabile, promovarea coeziunii sociale la nivel naţional, intensificarea contribuţiilor partenerilor sociali la dialogul social şi reprezentarea sindicală, în teritoriu, în special în mediul rural;
  • Promovarea şi diseminarea de bune practici româneşti şi europene în domeniul activităţii sindicale, pentru consolidarea dialogului social, incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi transformarea muncii nedeclarate în ocupare formală ;
  • Ø Promovarea necesităţii implicării active şi comune a sindicatelor şi reprezentanţilor societăţii civile pentru promovarea drepturilor în muncă şi a conceptului de muncă decentă, schimbarea organizării şi atitudinilor actuale tradiţionale, reintegrarea pe piaţa muncii a populaţiei inactive ;
  • Ø Acţiuni comune pentru dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători, îmbunătăţirea ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii ;
  • Ø Dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare ;
  • Ø Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii publice.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.