Drepturi noi pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar!!!

Noul Contract Colectiv de Muncă din învăţământ rezultat în urma negocierii dintre sindicate şi Ministerul Educației Naționale aduce o serie importantă de drepturi şi modificări. O zi liberă în plus de Paşte, spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază pentru cei cu vechime de peste 10 ani neîntreruptă în învăţământ. În noul Contract reapare cumulul de funcţii. Mai jos vă exemplificăm o parte dintre aceste drepturi.

„Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute, care se include în programul de lucru. – față de 15 minute în contractul anterior. Un alt drept câştigat este o zi liberă în plus, ce-a de-a treia zi a sărbătorilor pascale, față de contractul anterior, care prevedea doar prima și a doua zi de Paști. Personalul didactic și didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază“ ”, a declarat preşedintele SIP-FEN Vrancea, Paulina ROŞCAN.

Sporul pentru lucrul în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare, legală conform legislației în vigoare în prezent, este compensat – în cazul neacordării, de de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală. O zi liberă pe an se acordă şi pentru îngrijirea copilului, dacă se aduc dovez medicale în acest scop şi dacă se completează o declaraţie pe propria răspundere că celălalt soţ nu a cerut şi nu va cere respectiva zi liberă.

Reapare cumulul de norme

Încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora sau prin cumul de norme se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între instituţia/unitatea de învățământ prevăzută în Anexa nr. 4, reprezentată prin director, și salariat. Personalul didactic auxiliar și nedidactic poate fi transferat, în condițiile legii, la cerere sau în interesul învățământului, de la o unitate de învățământ la alta.

Drepturi pentru dirigenţie

Personalul didactic care desfășoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii profesorii pentru învățământul preșcolar și profesorii pentru învățământul primar primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Pentru învățământul primar special, indemnizația de 10% se acordă astfel încât pentru fiecare clasă de elevi să se plătească o singură indemnizație de dirigenție unuia dintre cadrele didactice care desfășoară activități specifice de diriginte. Indemnizația se include în salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare, precum și cel aflat în situație de cumul de norme. – modificări necesare în raport de prevederile aplicabile și de situațiile întâlnite în practică.

Concediu cu plată pentru doctoranzii din învăţământ

Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfășura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora. De asemenea cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ / inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectivă.

Ministerul Educaţiei Naționale împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract se obligă ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să facă demersuri la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru adoptarea actului normativ privind plata, în primul semestru al fiecărui an, a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.