GAL Ţara Vrancei s-a întrunit la Năruja

Astăzi 20.11.2011 a avut loc la sediul Asociaţiei Obştilor Vrâncene  din comuna Naruja, Judeţul Vrancea, Adunarea Generală extraordinară  a Grupului de acţiune local ŢARA VRANCEI care a avut următoarele scopuri:

-Prezentarea activităţii şi a strategiei de lucru în perioada 2012-2015,

-Prezentarea şi aprobarea bugetelor de activitate pentru perioada specificată.

-Alegerea şi completarea organelor de conducere şi a comitetului de selecţie.

-Adunarea a fost statutară fiind prezenţi un număr de 47 de membri din totalul de 66.

Gal ŢARA VRANCEI  se angajează să asigure coeziunea teritoriului în care activează sprijinindu-se în special de structura  arhaică de organizare a populaţiei, respectiv pe Obştile Vrâncene, exemplu de continuitate a satului vrâncean, indiferent de schimbările administrative şi politice.

Asociaţia “ Grupul local de acţiune –Ţara Vrancei” a fost înfiinţat la iniţiativa Asociaţiei Obştilor Vrâncene în anul 2009.

GAL ŢARA VRANCEI a fost selectat şi ulterior autorizat să poată desfăşura activităţile specifice implementării măsurilor 41, 421 şi 431.2 din cadru PNDR axa4 LEADER. GALŢARA VRANCEI  a obţinut în cadrul selecţiei naţionale un număr de 96 de puncte din 100 posibile. GAL ŢARA VRANCEI s-a consituit şi structurat pe asociaţiile de obşti din ţinutul istoric denumit în continuare ŢARA VRANCEI.

Scopul asociaţiei este implementarea strategiei de dezvoltare locală generate în cadrul Planului de dezvoltare local selectat. Ea promovează  dezvoltarea durabilă a teritoriului ”ŢARA VRANCEI“  şi a localităţilor  limitrofe, cu implicarea factorilor privaţi şi publici, prin acţiuni care să  asigure identitatea acestei regiuni, în spiritul abordării de tip LEADER.


Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.