Impozitul pe veniturile din închirierea camerelor în scop turistic, la scadenţă!!!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor care realizează venituri din închirierea de camere în scop turistic că luni, 25 noiembrie 2013, este termen de plată pentru impozitul pe veniturile obţinute din închirieri.

Reamintim contribuabililor, persoane fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare între una şi 5 camere inclusiv, că datorează un impozit pe venit stabilit ca normă anuală de venit.
Normele de venit anual pentru închirierea de camere în scop turistic pentru anul 2013 pentru categoriile de localităţi din judeţul Vrancea în care sunt amplasate locuinţele proprietate personală, sunt diferenţiate astfel:
a) pentru cele amplasate în staţiuni turistice de interes local – 6000 lei ;
b) situate în alte localităţi decât cele turistice, norma de venit este de 5.000 lei/an/cameră pentru contribuabilii arondaţi serviciului municipal Adjud şi 6.000 lei pentru cei arondaţi AJFP Vrancea.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” şi vor completa anexa la declaraţie „Fişa capacităţii de cazare” cu informaţiile necesare în vederea stabilirii impozitului anual datorat, până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
Important! Contribuabilii care au depus declaraţii de venit estimat în lunile noiembrie şi decembrie au obligaţia să depună formularul 200 până la 25 mai a anului următor, celui de realizare a venitului.
Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Impozitul se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
În cazul în care în cursul anului, contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic situate în locuinţe proprietate personală depăşesc capacitatea de cazare de 5 camere, au obligaţia ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să depună formularul 220 pentru determinarea venitului în sistem real.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.