Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea rezultate excelente în anul 2013!!!

Raport de Evaluare a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea în anul 2013

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ANGHEL SALIGNY” al judeţului Vrancea, subordonat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cuprinde personalul, mijloacele tehnice, ştiinţifice, materiale şi de altă natură, în măsură să asigure în zona de competenţă, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă şi unitară la nivelul comitetelor locale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a formaţiunilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a activităţilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Activitatea inspectoratului, ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Afacerilor Interne în teritoriu, este coordonată de prefect, în anul 2013 având ca principale obiective:
1. Implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă (S.M.I.S.U.) la nivel judeţean.
2. Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire, prin îndrumarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din acţiunile de verificare executate în teren, prin informarea oportună a autorităţilor abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor măsuri ferme pentru creşterea gradului de securitate şi siguranţă a cetăţeanului.
3. Gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgenţă prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă.
4. Sporirea încrederii în instituţie, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu stricteţe a drepturilor omului şi a libertăţilor acestuia.
5. Aplicarea cadrului normativ-juridic ce reglementează activitatea instituţiei, în scopul abordării unitare a întregii problematici specifice de către toate componentele Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
6. Continuarea procesului de profesionalizare şi perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului.
Pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare au fost întreprinse acţiuni şi măsuri specifice, materializate în Planul de acţiuni pe anul 2013 la nivelul judeţului Vrancea, stadiul îndeplinirii obiectivelor la nivelul inspectoratului fiind transmis trimestrial către Instituţia Prefectului.

În cadrul activităţilor specifice s-a manifestat o preocupare permanentă pentru implementarea programelor şi strategiilor guvernamentale şi/sau ministeriale aferente activităţii inspectoratului, lunar informând Instituţia Prefectului privind modul de îndeplinire a acţiunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor prevăzute în: Strategia naţională de protecţie civilă aprobată prin H.G.R. nr. 547 din 09.06.2005, Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă aprobată prin H.G.R. nr. 762 din 16.07.2008, Strategia de relaţii publice a Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2013-2016 nr. 4542527 din 17.07.2013.
În calitate de beneficiar direct al proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, derulat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est”pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea a fost înzestrat în cursul anului 2013 cu 10 autospeciale de intervenţie, astfel :
– 2 ambulanţe de prim ajutor calificat, tip B, marca CITROEN, tip JUMPER L2H2, tracţiune 4×2;
– 1 ambulanţă de tip C – unitate mobilă de terapie intensivă, marca CITROEN, tip JUMPER L3H2, tracţiune 4×2;
– 3 autospeciale de capacitate mărită pentru stingerea incendiilor, descarcerare şi prim ajutor calificat marca ROMAN, tipul 22430 DFA/RPM923, tracţiune 6×6;
– 3 autospeciale de capacitate medie pentru stingerea incendiilor, descarcerare şi prim ajutor calificat marca MAN 12.220 TGL, tipul BB/RPM964, tracţiune 4×2;
– 1 autospecială pentru descarcerare de capacitate grea şi prim ajutor calificat marca MERCEDES BENZ , tipul 906BA50 / 4X4 / RPM982 / SPRINTER 513 BLUETEC, tracţiune 4×4.
De asemenea, Consiliul Judeţean Vrancea a achiziţionat şi dotat inspectoratul cu 2 vehicule cu şenile de transport utilitar amfibiu, model ARGO 8×8, tipul 750 HDI, ce sunt folosite la intervenţiile în zone greu accesibile.
Avem convingerea că îmbunătăţirea nivelului dotării inspectoratului se va reflecta în creşterea calităţii intervenţiilor şi în micşorarea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă.

Analiza situaţiilor de urgenţă

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului s-a acţionat pentru aplicarea coerentă şi unitară a reglementărilor pe linia planificării, organizării, pregătirii şi coordonării activităţilor de intervenţie specifice serviciilor de urgenţă profesioniste, care, împreună cu cele voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, populaţia şi personalul de la locul de muncă au acţionat la 4182 acţiuni (faţă de 4846 în 2012), în medie 11,45 evenimente/zi, din care:
– 3174 pentru acordarea primului ajutor calificat (3.043 în anul 2012);
– 304 stingerea incendiilor (371 în anul 2012);
– 191 alte situaţii de urgenţă (248 în anul 2012);
– 103 întors din drum (184 în anul 2012);
– 98 incendii de vegetaţie şi altele (415 în anul 2012);
– 72 alte intervenţii (185 în anul 2012);
– 58 asistenţa persoanelor (103 în anul 2012);
– 53 deplasări fără intervenţii (130 în anul 2012);
– 48 alarme false (57 în anul 2012);
– 30 intervenţii la descarcerare (31 în anul 2012);
– 25 intervenţii pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producere probabilă a situaţiei de urgenţă (44 în anul 2012);
– 20 pentru salvări de animale (25 în anul 2012);
– 6 protecţia mediului (10 în anul 2012).

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit independent la 55 situaţii de urgenţă (faţă de 109 în anul 2012), iar în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 142 evenimente ( faţă de 355 în anul 2012).
La intervenţiile pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă au participat 13.925 persoane, din care 13.238 cadre ale inspectoratului (137 ofiţeri, 15 maiştrii militari, 3.564 subofiţeri şi 9.522 paramedici) şi 687 persoane din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Analiza intervenţiilor la incendii

S-a acţionat pentru stingerea a 304 incendii (media naţională fiind 337 incendii), înregistrându-se o scădere cu 67 intervenţii faţă de anul 2012.
În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate: 58 persoane (56 adulţi şi 2 copii), 86 animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 30 mil. lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate: 6 persoane decedate (faţă de 6 în 2012) şi 2 persoane rănite (faţă de 1 în 2012). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 6,5 mil. lei (faţă de 2012 când au fost estimate la cca. 10 mil. lei).
Ponderea cea mai mare a avut-o incendiile la gospodăriile populaţiei unde s-au înregistrat 265 intervenţii, ceea ce reprezintă 87,17% din numărul total de incendii. În anul 2012 procentul de incendii la gospodăriile populaţiei a fost de 79,24%, înregistrându-ne cu 294 astfel de evenimente.
Cele mai multe incendii s-au înregistrat în localităţile: Focşani -47, Adjud, Panciu , Mărăşeşti, Vidra – 13.
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 23’ 43”, iar viteza medie a deplasării la intervenţie a fost de 44,32 Km/h.
Rata incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 77,09, iar rata incendiilor la mia de kilometri pătraţi de 62,5.
O scădere deosebită s-a înregistrat la intervenţiile la incendii de vegetaţie, care faţă de anul 2012 au scăzut de aproximativ 4 ori (de la 415 la 98, media la nivel naţional este 166).
Rata incendiilor de vegetaţie la suta de mii de locuitori a fost de 24,85 (faţă de 105,24 în 2012) iar la mia de kilometri pătraţi de 20,17 (faţă de 85,45 în 2012).
Cele mai multe incendii de vegetaţie au avut loc pe razele administrativ-teritoriale ale următoarelor localităţi: Focşani – 24, Panciu – 10, Adjud – 9.

Analiza intervenţiilor Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare

Echipajele ambulanţelor S.M.U.R.D. au fost solicitate pentru soluţionarea a 3.191 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat (6012 fiind media la nivel naţional) , din care:
– intervenţii propriu zise – 3.174 (o creştere cu 4,12 % faţă de anul 2012);
– intervenţii la asistenţa persoanelor – 8;
– intervenţii la descarcerare – 5;
– intervenţii la incendii – 3;
– alte intervenţii – 1.
În urma acţiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 3.030 persoane, din care 2.764 adulţi şi 264 copii.
Rata intervenţiilor SMURD la suta de mii de locuitori, a fost de 804,92 iar la mia de kilometri pătraţi de 663,52.
Cele mai multe intervenţii S.M.U.R.D. au fost în localităţile: Focşani -870, Adjud -346, Vidra – 134, Homocea – 113, Păuneşti -109, Panciu – 99, Rugineşti -89.

Alte situaţii de urgenţă

Cele 191 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, în scădere faţă de anul 2012 (248 intervenţii), sunt reprezentate de:
– 120 misiuni de asanare a teritoriului de muniţie neexplodată;
– 38 inundaţii;
– 19 evenimente publice de amploare;
– 9 distrugerea muniţiei asanate;
– 4 alte situaţii de urgenţă;
– 1 avarii grave la magistralele de gaze.
Comparativ cu anul anterior, cantitatea şi tipul muniţiei asanate se prezintă astfel: 530 (1.164 în 2012) muniţie de infanterie/elemente de muniţie, 395 (309) proiectile, 54 (49) grenade defensive, 38 (34 în 2012) mine antipersonal, 2 (9 în 2012) grenade ofensive, 13 (2 în 2012) aruncătoare grenade.

Intervenţii pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase

Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii (viscol şi căderi masive de zăpadă) inspectoratul a acţionat pentru:
 monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice de pe raza judeţului;
 asigurarea fluxului informaţional decizional la nivelul structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, prin :
 participarea şi asigurarea secretariatului tehnic pentru 13 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în care au fost luate măsuri specifice sezonului de iarnă;
 asigurarea conducerii Comandamentului Operaţional constituit la nivelul Instituţiei Prefectului, în conformitate cu Dispoziţia Secretarului de Stat al M.A.I. nr. I/1519 din 18.01.2013 – în judeţul Vrancea comandamentul fiind activat în 3 perioade de timp;
 centralizarea şi transmiterea prin aplicaţia informatică la eşaloanele superioare a situaţiilor şi acţiunilor întreprinse la nivelul judeţului;
 asigurarea înştiinţării CLSU şi informării membrilor CJSU despre emiterea atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi a măsurilor ce se impun a fi luate.
 monitorizarea şi identificarea persoanelor fără adăpost, în perioadele în care temperaturile exterioare au fost scăzute şi ar fi dus la apariţia stărilor de hipotermie;
 înlăturarea zăpezii depuse pe acoperişurile clădirilor şi a ţurţurilor formaţi la streşinile acestora, care, prin cădere, puneau în pericol iminent siguranţa cetăţenilor;
 acordarea primului ajutor calificat şi evacuarea pacienţilor din zonele greu accesibile până la ambulanţele SMURD sau SAJ, cu sprijinul autovehiculelor cu şenile tip ARGO 8×8 750 HDI.

Activitatea centrului operaţional

Centrul operaţional judeţean a acţionat pentru reglementarea, planificarea, organizarea, pregătirea şi coordonarea unitară a activităţilor de intervenţie desfăşurându-şi activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, în conformitate cu prevederile planurilor proprii de acţiuni şi măsuri, având ca principale obiective:
– monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă;
– dezvoltarea bazei de date referitoare la situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă;
– perfecţionarea şi dezvoltarea fluxului informaţional decizional, transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor, ordinelor şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
– actualizarea planurilor de cooperare, acţiune şi intervenţie cu structurile deconcentrate /descentralizate şi instituţiile care asigură funcţii de sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea;
– relaţionarea cu structurile de intervenţie pentru eliminarea eventualelor neconcordanţe din conţinutul documentelor;
– întocmirea şi raportarea datelor, conform Procedurii privind raportarea datelor aferente gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă, căderi masive de zăpadă sau viscol;
– lucrul cu aplicaţiile: SMISU, INTERVMED, SNMRE, SMURD (SIAS), ROMATSA;

Permanent, pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei operative, au fost prelucrate informaţiile şi datele furnizate de comitetele locale, asigurându-se măsurile specifice pentru completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele situaţiilor de urgenţă, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.
Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, au fost organizate şi desfăşurate 3 exerciţii de cooperare cu forţe în teren.
Prin compartimentul monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat au fost preluate toate anunţurile despre producerea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi au fost alertate şi dirijate către locul acţiunii în timp oportun forţele de intervenţie proprii şi cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.
Astfel, au fost preluate 16.746 apeluri de urgenţă prin „112” (conform www.112.ro), rezultând o medie de 47,04 apeluri/zi.
Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informaţional cu instituţiile cu care se cooperează şi cu eşaloanele superioare, acţiunile de răspuns fiind desfăşurate în condiţii optime.
Totodată, au fost monitorizate şi transmise către subunităţile de intervenţie datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 1.572 transporturi de substanţe periculoase şi transporturi speciale ce au tranzitat zona de competenţă.
Prevenirea situaţiilor de urgenţă

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit principalelor direcţii de acţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul Inspecţiei de Prevenire din cadrul IGSU şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, luându-se în considerare rezultatele analizei situaţiei operative din judeţ, fiind orientată spre:
 desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, preponderent la instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se desfăşoară activităţi socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane sau la care, cu prilejul activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei specifice;
– urmărirea aplicării riguroase a reglementărilor din domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile la nivelul factorilor cu responsabilităţi în domeniu;
– creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi preventive specifice;
– pregătirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice sub egida Campaniilor naţionale de prevenire a incendiilor „O casă sigură – o viaţă în plus”,”Vreau să fiu voluntar!”,”F.O.C.- Flăcările omoară copii”,”R.I.S.C. –Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale” ;R.I.S.C – Siguranţa nu este un joc de noroc!
– diversificarea şi implementarea unor acţiuni, forme şi mijloace de informare şi educaţie preventivă care să urmărească atingerea obiectivelor stabilite;
– eficientizarea activităţii de formare profesională şi pregătire a populaţiei organizată şi desfăşurată în ocupaţii şi domenii din competenţă.
Pentru creşterea eficienţei activităţii de prevenire, preîntâmpinarea apariţiei unor disfuncţionalităţi, necesitatea alinierii la cerinţele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi în scopul acordării de sprijin comunităţilor locale şi apropierii faţă de cetăţeni pentru a asigura normalitatea vieţii şi buna desfăşurare a activităţilor au fost întocmite planurile proprii de acţiuni în vederea asigurării şi respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, specifice următoarelor activităţi/perioade:
– sezonului rece şi sărbătorilor de iarnă;
– desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros;
– sezonului de primăvară şi sezonului estival;
– recoltării cerealelor păioase;
– arderii miriştilor şi resturilor vegetale de pe terenurile agricole;
– zilelor municipiilor/oraşelor şi a diferitelor manifestaţii (târguri, expoziţii);
Au fost planificate şi executate 2272 controale la localităţi, instituţii publice şi operatori economici, în creştere cu 287%, faţă de 587 în anul 2012.
Rezultatele controalelor efectuate au evidenţiat faptul că principalele riscuri pe linia situaţiilor de urgenţă se situează la un nivel corespunzător de siguranţă. Cu ocazia controalelor şi acţiunilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 6764 încălcări şi deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în creştere cu 13,49 % faţă de 2012, 5960 încălcări şi deficienţe fiind înlăturate pe loc prin activitatea de îndrumare şi control efectuată de inspectori.
Pe timpul controalelor au fost aplicate 4841 sancţiuni contravenţionale, în creştere cu 1081,01% faţă de anul 2012 (433), constând în 3305 avertismente şi în 1536 amenzi contravenţionale, din care 1407 în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cuantum de 1.031.650 lei şi 129 în domeniul protecţiei civile, în cuantum de 17.400 lei.
Au fost primite şi soluţionate 29 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi 1 petiţie în domeniul protecţiei civile.
Pe linie SEVESO s-a completat formularul de raportare către Uniunea Europeană a operatorilor de tip SEVESO si s-au efectuat 2 controale împreună cu instituţiile cu atribuţii în domeniu.
Au fost emise un număr de 474 de avize de securitate la incendiu în scădere cu 1,86% faţă de 483 în anul 2012, 77 autorizaţii de securitate la incendiu în creştere cu 6,9 % faţă de 72 în anul 2012, 2 autorizaţii de securitate la incendiu au fost respinse şi 47 avize pentru transportul deşeurilor periculoase în creştere cu 14,6 % faţă de 41 în 2012.
Pe linia protejării Patrimoniului cultural naţional, au fost verificate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, 83 obiective încadrate în grupele „A” şi „B” – monumente istorice aparţinând patrimoniului cultural naţional şi local.
De asemenea, au fost organizate şi desfăşurate instruiri de specialitate cu anumite categorii profesionale care sunt implicate în activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale (primari, secretari, şefi de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi şefi de ocoale silvice).
Premergător principalelor sărbători religioase şi începerii noului an şcolar s-au organizat şi desfăşurat instruiri la toate protoieriile judeţului Vrancea şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, atât cu directorii unităţilor de învăţământ, cât şi cu personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul unităţilor de învăţământ.
Totodată, personalul Inspecţiei de Prevenire a coordonat, organizat şi desfăşurat:
 10 acţiuni de audit la operatorii economici care prestează servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 24 exerciţii de alarmare publică, în scădere cu 27,27% faţă de anul 2012 (33);
 14 activităţi de instruire a preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în cadrul unor convocări de pregătire pe grupe de localităţi, instructaje de pregătire a membrilor compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 2169 activităţi de informare preventivă, din care: 73 la localităţi, 492 la instituţii, 1602 la operatorii economici şi 2 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
 concursurile pentru copii “Cu viaţa mea apăr viaţa” şi “Prietenii Pompierilor”, etapa locală şi judeţeană;
 concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană;
 101 de controale la obiectivele de investiţii;
 4 instruiri cu personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea şi cu persoanele private de libertate din cadrul Penitenciarului Focşani.

În vederea asigurării în zona de competenţă a măsurilor de coordonare, îndrumare şi control a activităţilor de prevenire şi gestionare a tuturor situaţiilor de urgenţă, în calitate de integrator la nivel judeţean al acestor măsuri, misiunea principală a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea s-a concentrat către o bună cooperare cu toate instituţiile care asigură membrii în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dar mai ales cu cele cărora le sunt date în responsabilitate managementul anumitor tipuri de risc: inundaţii, cutremure de pământ, alunecări de teren, incendii la fondul forestier, explozii, epidemii sau epizootii.
Astfel, cu sprijinul tuturor instituţiilor cooptate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, şefilor grupurilor de suport tehnic constituite la nivelul comitetului şi a Secretariatului Tehnic Permanent toate deciziile şi hotărârile comitetului au fost duse operativ la îndeplinire, lucru care a condus către o asigurare a protecţiei comunităţii, precum şi limitarea şi înlăturarea efectelor manifestării tipurilor de risc.
Relaţiile de cooperare inter-instituţională s-au desfăşurat în bune condiţii şi au avut drept bază protocoalele de cooperare încheiate anterior cu instituţiile judeţene cu atribuţii conexe în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

În calitate de beneficiar direct al proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii de urgenţă”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea a fost înzestrat în cursul anului 2013 cu 10 autospeciale de intervenţie în valoare totală de 6.822.454,58 lei.
Pentru a facilita accesul unităţii la fondurile europene, în anul 2013, două cadre au participat la cursul de pregătire „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene”.
Pentru 2014 se are în vedere concretizarea demersurilor începute anterior şi care printr-o strânsă colaborare cu autorităţile publice locale vor conduce la accesarea de fonduri care să vină în sprijinul activităţii inspectoratului.

VI.1. Eficientizarea structurală

Cadrele compartimentului Organizare şi completare resurse în situaţii excepţionale şi-au dus la îndeplinire atribuţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi celelalte acte normative, precum şi sarcinile reieşite din ordinele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Activitatea Structurii de Securitate a fost orientată spre construirea şi menţinerea unui mediu sigur de lucru privind gestionarea informaţiilor clasificate. Nu s-au înregistrat incidente de securitate şi nici diseminări neautorizate de informaţii clasificate către persoane juridice de drept public sau privat.

VI.2. Gestionarea resurselor umane

În cursul anului 2013, principalele obiective ale activităţii desfăşurate pe linie de resurse umane au constat în gestionarea corespunzătoare a drepturilor de personal ale întregului efectiv al inspectoratului, cu respectarea întocmai a legislaţiei specifice în vigoare, precum şi continuarea profesionalizării personalului inspectoratului. În ceea ce priveşte activitatea de profesionalizare, aceasta s-a axat pe specializarea unor cadre militare prin absolvirea de către acestea a unor cursuri de carieră în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, reanimare şi descarcerare, prin urmarea unor cursuri de iniţiere în carieră, de master în domeniul „Management”, „Managementul resurselor umane” şi „ Drepturile omului”, în instituţii specializate, precum şi pe tutelarea profesională a personalului a cărui specialitate s-a modificat pe parcursul anului.
De asemenea, s-au desfăşurat activităţi specifice precum: actualizarea datelor de evidenţă ale personalului în evidenţele electronică şi manuală ale acestuia, elaborarea de proceduri formalizate, pregătirea continuă şi evaluarea profesională a personalului, etc.
Sub aspectul normelor de securitate şi sănătate în muncă au fost luate toate măsurile legale privind instruirea personalului asupra cunoaşterii şi respectării acestora la locul de muncă, precum şi de asigurare a unor condiţii de lucru în acord cu exigenţele legale în domeniu, unitatea înregistrându-se totuşi cu un accident de muncă.
Cu privire la ordinea interioară în unitate, inclusiv starea şi practica disciplinară, activităţile desfăşurate au vizat, în principal: asigurarea unor relaţii interpersonale legale şi regulamentare; crearea unei atmosfere de lucru bazate pe respectarea ordinelor şi regulamentelor militare; înlăturarea aspectelor negative privind comportamentul, limbajul şi portul uniformei; încadrarea în programul orar; desfăşurarea de controale inopinate în afara orelor de program. În anul 2013 faţă de anul 2012, a scăzut numărul de încălcări ale disciplinei militare, de la 8 la 4 abateri disciplinare, două cadre fiind sancţionate cu avertisment şi două cu mustrare scrisă.
Au fost emise 131 ordine de personal faţă de 205 în anul anterior, reprezentând: numiri în funcţie, stabilirea drepturilor salariale, a condiţiilor de muncă, schimbarea poziţiei de activitate, trecerea în rezervă a unor cadre militare, aplicarea de sancţiuni disciplinare, participări la cursuri, avansări în gradul următor, concedii creştere copil etc.
Situaţia încadrării cu personal a inspectoratului, reflectă o încadrare a acestuia în procent de 99,11%, ponderea încadrării pe categorii de personal, raportată la numărul prevăzut, fiind următoarea: 97,43% ofiţeri, 87,5% maiştri militari, 99,49% subofiţeri, 100% gradaţi profesionişti şi 100% personal contractual.
În cursul anului au fost nou încadraţi pe posturi 1 ofiţer şi 2 subofiţeri, ambii fiind absolvenţi ai unor instituţii militare de învăţământ, promoţia 2013. De asemenea, în cursul aceluiaşi an a trecut în rezervă 1 subofiţer, la împlinirea vârstei standard de pensionare.
În aceeaşi perioadă de referinţă, la nivelul inspectoratului au fost avansate în grad 68 de cadre militare, între care, la termen 46 de subofiţeri, iar înainte de termen 4 ofiţeri şi 18 subofiţeri.
La nivelul inspectoratului media de vârstă a personalului este de 36,77 ani iar la subunităţile de intervenţie este de 36,08 ani.

VI.3. Utilizarea resurselor financiare

Activitatea financiar-contabilă a avut ca scop acordarea drepturilor băneşti, asigurarea cheltuielilor de întreţinere aferente unităţii, urmărindu-se respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate ale operaţiunilor economico-financiare, precum şi modul în care au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi efectuate plăţile.
În acest fel, s-a realizat funcţionarea structurilor subordonate, primindu-se fondurile necesare pentru achitarea drepturilor de personal, aferente numărului maxim de indicatori aflaţi în finanţare, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi menţinere în stare de operativitate a tehnicii de intervenţie.
Plafonul bugetar aprobat pentru anul 2013 la Titlul I „Cheltuieli de personal” a fost în valoare de 20.669 mii lei, asigurându-se drepturile băneşti pentru cadrele militare şi personalul contractual, compensaţii lunare pentru chirie, transport C.O., precum şi achitarea contravalorii normelor de hrană şi valoarea financiară a echipamentului pe anul 2012 şi parţial 2013.
Cele mai reprezentative cheltuieli de personal au fost:
– drepturi salariale în bani – 10.911 mii lei din care:
• salarii cadre: 10.751 mii lei;
• diurnă deplasări misiune: 4 mii lei;
• compensaţii chirie: 156 mii lei.
– drepturi salariale în natură – 4.643 mii lei, din care:
• norma de hrană – 3.957 mii lei;
• uniforme si echipament – 481 mii lei;
• abonamente transport la si de la locul de muncă – 72 mii lei;
• contravaloare transport CO + tarife cazare – 133 mii lei.
– contribuţiile unităţii la bugetul consolidat al statului: 3.876 mii lei.
La Titlul II „Cheltuieli materiale”, plafonul prevăzut in buget în valoare de 544 mii lei, a asigurat fonduri pentru următoarele categorii de cheltuieli:
– întreţinere şi funcţionare – 481 mii lei;
– deplasări în interes de serviciu – 8 mii lei;
– alte cheltuieli – 55 mii lei.
S-au achitat indemnizaţii pentru creşterea copilului în vârstă de pană la 2 ani, în cuantum de 83 mii lei, acordate în condiţiile O.U.G. nr.148/2005.
Cu toate că în anul 2013 intervenţiile au fost sensibil egale cu cele din 2012 , unii indicatori crescând în 2013 faţă de 2012 şi amintim intervenţiile S.M.U.R.D. în număr de 3174 faţă de 3043 în 2012 – bugetul prevăzut la TITLUL II” Cheltuieli materiale “ pentru 2013 a fost în procent de 55% din cel alocat pentru 2012 respectiv 544 mii lei faţă de 960 mii lei.

VI.4. Asigurarea resurselor logistice

Serviciul Logistic a avut ca obiective prioritare asigurarea funcţionării mijloacelor tehnice din înzestrarea inspectoratului şi asigurarea materială a subunităţilor din organica inspectoratului, concomitent cu gestionarea optimă a resurselor avute la dispoziţie, acţionând pentru asigurarea folosirii legale şi raţionale a mijloacelor de mobilitate terestră, precum şi a celorlalte bunuri şi materiale aflate în dotare.
Referitor la starea tehnică şi de întreţinere a tehnicii de intervenţie, se impune a fi subliniat faptul că, chiar dacă durata normală de exploatare a autovehiculelor este cu mult depăşită, în medie, cu 16 ani la autovehiculele de intervenţie şi cu 12 ani la autovehiculele de transport, (excepţie făcând mijloacele tehnice achiziţionate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi mijloacele tehnice achiziţionate de către Consiliul Judeţean Vrancea), a fost menţinută operativitatea tehnicii din înzestrarea inspectoratului, asigurându-se intervenţia la toate situaţiile de urgenţă.
Lucrările de asistenţă tehnică şi reparaţii s-au desfăşurat cu personalul din cadrul unităţii, personalul de specialitate din Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina şi unităţile service de pe raza judeţului pentru autovehiculele la care lucrările de asistenţă tehnică se execută în cadrul unităţilor service, potrivit specificaţiilor producătorilor de autovehicule.
Pentru asigurarea exploatării în condiţii corespunzătoare a mijloacelor tehnice, personalul de specialitate a desfăşurat următoarele activităţi de asistenţă tehnică şi reparaţii: 629 revizii tehnice sau sezoniere (comparativ cu 770 în 2012) şi 46 reparaţii (faţă de 69 în anul 2012).
Asigurarea cu materiale tehnice de resortul auto şi carburanţi – lubrifianţi s-a executat prin cumpărare directă, în limita fondurilor alocate.
Consumul de carburanţi – lubrifianţi realizat în anul 2013 comparativ cu anul 2012 se prezintă astfel:
 Benzina : 5.920 litri (faţă de 7.001 în 2012 );
 Motorina : 40.714 litri (faţă de 50.442 in 2012 );
Rulajul efectuat în perioada analizată de mijloacele tehnice din înzestrarea inspectoratului comparativ cu anul 2012, se prezintă astfel:
 La autovehicule de transport: 57.940 km ( faţă de 91.495 km în 2012);
 La autospeciale de intervenţie: 133.016 km (faţă de 116.176 km în 2012).

Activitatea compartimentului comunicaţii şi tehnologia informaţiei a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit OMAI nr. S/15/2010 si a principalelor direcţii de acţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul inspectoratului şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul comunicaţiilor.
Nu s-au constatat abateri de la regulile de lucru cu informaţii clasificate stocate, procesate sau transmise prin sistemele informatice de calcul.
În ce priveşte activitatea de acreditare, toate SIC-urile SSv (Secret de Serviciu) sunt acreditate pe 6 luni (APO), celelalte două SIC-uri de nivel Secret de Stat având documentaţia aprobată.
În luna februarie 2013 a fost actualizat site-ul unităţii la o versiune nouă.

VI.5. Armonizarea legislativă

Pe linia activităţii juridice s-au desfăşurat următoarele activităţi:
– au fost analizate şi contrasemnate/avizate pentru legalitate 24 contracte;
– consilierul juridic a participat la toate termenele de judecată stabilite de instanţe şi s-au efectuat toate actele de procedură în 6 dosare de pe rolul instanţelor de judecată;
– s-au întocmit 18 puncte de vedere motivate şi argumentate juridic, la solicitarea inspectorului şef şi a unor şefi ai serviciilor/compartimentelor funcţionale, privind interpretarea şi aplicarea unor prevederi legale în diverse materii;
– s-au analizat şi avizat pentru legalitate 165 ordine pe linie de resurse umane, toate documentele şi actele de decizie emise de comanda inspectoratului precum şi actele care angajează răspunderea juridică a unităţii, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor M.A.I. nr. 1111 / 2005.

VI.6. Prevenirea şi combaterea corupţiei

În perioada de referinţă au fost organizate şi desfăşurate activităţile de prevenire a faptelor de corupţie în sensul că au fost identificate şi gestionate toate riscurile pe linie de corupţie corespunzătoare fiecărei componente organizatorice, a fost întocmită toată documentaţia aferentă acestei activităţi şi au avut loc numeroase instruiri şi informări ale personalului inspectoratului cu privire la faptele de corupţie săvârşite de către persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Menţionăm că în anul 2013 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea nu s-a înregistrat cu incidente de integritate.

Activităţile din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice au urmărit asigurarea unui cadru comunicaţional – transparent, echidistant, credibil şi eficient – pentru consolidarea încrederii populaţiei în inspectorat în special, în M.A.I. în general, care să conducă la o percepţie publică realistă asupra activităţii acestei instituţii şi a structurilor sale componente, în serviciul comunităţii şi al cetăţeanului.
Accesul la informaţiile de interes public s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, respectându-se principiile transparenţei, aplicării unitare şi autonomiei. Pe această linie, s-au înregistrat 5 cereri scrise şi 232 cereri verbale, cărora li s-a răspuns în termenele legal stabilite.
Au fost difuzate către structurile media 213 buletine informative, 7 informări şi 6 comunicate de presă. La mijlocul lunii septembrie s-a organizat şi desfăşurat o conferinţă de presă cu ocazia Zilei Pompierilor România, cu acelaşi prilej, desfăşurându-se ediţia a II-a a competiţiei dedicate reprezentanţilor mass-media. Totodată, s-au realizat patru numere ale revistei trimestriale „Salvatorii vrânceni”.
La nivelul apariţiilor în mass-media locală s-a constatat că imaginea inspectoratului evidenţiază caracterul pur obiectiv, majoritatea apariţiilor (85 %) fiind neutre.
În urma demersurilor efectuate, s-a obţinut aprobarea a două elemente de identificare ale inspectoratului. Astfel, prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 32 din 3 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 193 din 5 aprilie 2013, a fost aprobat însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, iar prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 179 din 23 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 6 din 7 ianuarie 2014, 23 iulie a fost desemnată ziua aniversară a unităţii noastre. Această zi poartă o importanţă deosebită pentru pompierii vrânceni, întrucât la 23 iulie 1862 a avut loc unificarea celor două Comenzi de foc ale Focşanilor Munteni şi Focşanilor Moldoveni, sub conducerea unui singur comandant, Dimitrie Petrov.
Relaţionarea inspectoratului cu Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi membrii comunităţii judeţului Vrancea s-a realizat prin:
– asigurarea operativă a fluxului informaţional, astfel încât prin intermediul autorităţilor publice locale înştiinţările transmise au fost aduse la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de înştiinţare – avertizare avute la dispoziţie;
– informarea oportună şi corectă a autorităţilor publice locale şi cetăţenilor cu principalele probleme care le pot afecta viaţa, sănătatea, liniştea socială, în scopul formării unei atitudini preventive, dar şi pentru a putea coopera cu aceştia în situaţii normale şi de criză, atât prin mass-media, cât şi prin intermediul paginii oficiale de internet a inspectoratului sau pe conturile din reţelele de socializare Facebook şi Tweeter;
– difuzarea sub diferite forme a unor informaţii de larg interes sau răspunsuri la solicitările unor organizaţii, autorităţi sau cetăţeni în legătură cu activităţile inspectoratului;
– invitarea unor membri ai comunităţii la evenimente importante din viaţa unităţii;
– participarea cu personal şi mijloace specifice la evenimente publice de amploare organizate de alte instituţii sau autorităţi publice locale;
– organizarea şi desfăşurarea de exerciţii la care au participat reprezentanţii comunităţii locale;
– desfăşurarea de vizite în unităţi şcolare în scop preventiv şi educativ.

Pe linia secretariatului, documentelor clasificate, arhivei şi relaţiilor cu publicul s-a acordat o atenţie deosebită gestionării fondului arhivistic al unităţii, precum şi primirii cetăţenilor în audienţă şi soluţionării petiţiilor/sesizărilor, în sensul respectării termenului de răspuns, a calităţii şi corectitudinii/legalităţii răspunsului către petent şi/sau către persoana la care face referire, fiind înregistrate şi distribuite spre soluţionare 89 petiţii şi primite în audienţă 2 persoane.

Principalele greutăţi/disfuncţionalităţi întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice au fost determinate de:
 lipsa unor spaţii adecvate numărului de personal şi volumului/complexităţii activităţilor desfăşurate în cadrul tuturor structurilor funcţionale (în aceleaşi spaţii îşi desfăşoară activitatea mai multe compartimente);
 vechimea mare a parcului de autovehicule;
 insuficienţa resurselor financiare alocate prin buget, raportate la nevoile instituţiei;
 dotarea insuficientă/depăşită cu echipamente/tehnică de calcul;
 lipsa unui medic de medicina muncii care să deservească unităţile M.A.I. din judeţ;
 lipsa ofiţerului-psiholog la nivelul inspectoratului;
 lipsa sistemelor automate pentru supraveghere, control, acces şi dispozitive de alarmă a zonelor de securitate.
În vederea îmbunătăţirii activităţilor specifice se impune adoptarea următoarelor măsuri:
 intensificarea acţiunilor de informare preventivă a cetăţenilor judeţului Vrancea prin mediatizarea măsurilor de prevenire şi a regulilor de comportare în situaţii de urgenţă de către personalul Inspecţiei de Prevenire şi componenta preventivă din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 îmbunătăţirea permanentă a concepţiei şi a modului de acţiune privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
 conştientizarea reprezentanţilor administraţiei publice locale asupra necesităţii asigurării încadrării şi dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
 continuarea implementării Strategiei pentru acreditarea de securitate a Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii din M.A.I.;
 continuarea colaborării cu Consiliile locale şi Primăriile comunelor Vulturu şi Tulnici privind asigurarea condiţiilor necesare înfiinţării unor puncte de lucru, în vederea micsorarii timpului de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul localităţilor Vulturu şi Tulnici şi a comunelor învecinate;
 întreprinderea demersurilor pentru identificarea posibilităţilor de accesare a fondurilor europene nerambursabile, cu sprijinul I.G.S.U. şi al autorităţilor publice judeţene.

În încheiere, doresc să adresez mulţumiri reprezentanţilor Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, tuturor instituţiilor cu care am colaborat, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi întregului personal al inspectoratului şi să vă asigur, că şi pe viitor ne vom îndeplini sarcinile şi misiunile încredinţate în zona de competenţă.

INSPECTOR ŞEF,
LOCOTENENT COLONEL
Flaviu-Dorel CHISCOP

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.