ITM: Controale și amenzi pentru comercianții de lemn din Vrancea!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat, în perioada 18 – 22 martie 2024, Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi din domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie si echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673 *

În domeniul relațiilor de muncă, pe parcursul desfășurării campaniei au fost controlați 25 de angajatori ce desfășoară activitate în domeniile enumerate anterior . Au fost constatate 14 neconformităţi față de prevederile legale fiind dispuse măsuri de intrare în legalitate . În baza neconformităților constatate inspectorii de muncă au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.000 de lei .
În urma acțiunilor de control efectuate nu au fost identificate persoane care desfășurau muncă nedeclarată, acest lucru constituind o dovadă a atingerii obiecivelor acțunilor anterioare de control și îndrumare .
Dintre neconformităţile constatate remarcăm următoarele: neînmânarea către lucrător al unui exemplar al contractului individual de muncă înainte de începerea activității, nepăstrarea la locul de muncă organizat a copiilor contractelor de muncă, neevidentierea, în mod real, în foile colective de prezență, a tuturor orelor de muncă prestate de catre salariati necompensarea muncii suplimentare cu ore libere plătite sau cu spor la salariu.
Majoritatea neconformităţilor constatate au fost remediate în timpul controlului, pentru celelalte dispunându-se măsuri cu termene stricte de realizare urmând ca în perioada următoare inspectorii de muncă să verifice modul de realizare a măsurilor dispuse .

În urma controalelor efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost identificați 4 angajatori care nu au respectat prevederile legale de securitate și sănătate în muncă, care au fost sancționați contravențional cu avertismente și au fost dispuse măsuri cu termene stricte de realizare.
Dintre deficiențe enumerăm: semnalizarea de securitate și sănătate in muncă era incompletă față de prevederile legale in vigoare; nu erau evidențiate toate materiale prelucrate la instruiri; căile de urgență nu erau libere.
Acțiunile de monitorizare și control a angajatorilor care desfășoară activități ce au făcut obiectul campaniei naționale vor continua pe tot parcursul anului.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.