Mobilier și echipamente digitale toate școlile din Focșani, prin PNRR!!!

* Primăria Municipiului Focșani va dota 28 unități de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Focșani” finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezistență (PNRR), componenta C:15 Educație * Valoarea totală a proiectului este de 23,18 milioane lei, obiectivul acestuia fiind acela de a dezvolta un sistem de educație centrat pe nevoile elevilor și transformarea digitală a școlilor! *

Lista mobilierului și echipamentelor școlare a fost realizată în urma unei analize de nevoi elaborate de către fiecare unitate școlară care a primit avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.
Singura unitate școlară care nu a avut nevoie de materiale a fost Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani, care are deja în implementare un proiect prin care va asigura dotarea cu mobilier și echipamente educaționale.
Prin acest proiect vom dota 422 săli de clasă cu echipamente IT precum tablă interactivă, laptop sau sistem all-in-one pentru cadrul didactic, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă multidisciplinară, scanner documente portabil. De asemenea, vom asigura dotările necesare pentru 25 laboratoare de informatică care vor avea cel puțin o tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop pentru fiecare elev și pentru cadrul didactic, sistem sunet, cameră videoconferință, router wifi precum și alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional.
Prezentăm în continuare lista investițiilor care vor fi realizate în cadrul proiectului:
– înfiinţarea şi/sau dotarea unui număr de 25 laboratoare de informatică;
– dotarea cu echipamente IT pentru învăţământ on-line a 422 de clase;
– dotarea unui număr de 345 săli de clasă cu mobilier şcolar şi materiale didactice;
– dotarea unui număr de 16 săli de sport, 7 cabinete şcolare şi 11 cabinete de asistenţă psihopedagogică;
– dotarea a 4 ateliere de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic;
– dotarea unui număr de 32 de laboratoare de ştiinţe din învăţământul preuniversitar.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.