Noi modificări ale Codului Fiscal!

Modificările prezentate în acest material intră în vigoare la data publicării OUG 8/2014 în Monitorul Oficial, respectiv 28.02.2014, cu excepţiile menţionate. Sunt noutăți care vizează impozitul pe veniturile persoanelor fizice, TVA și accizele.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor principalele modificări aduse Codului Fiscal de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal –bugetare:
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
persoanele fizice/asociaţiile care desfăşoară activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit şi deţin suprafeţe agricole/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limita veniturilor neimpozabile. Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a formularului 221.
Taxa pe Valoarea Adăugată
diferenţele negative de TVA stabilite de inspecţia fiscală sau sumele neachitate la bugetul de stat până la depunerea decontului,din diferenţele stabilite de inspecţia fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată, nu se adaugă la TVA de plată cumulat/de rambursat rezultată în perioada în care este executată suspendarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.
Prevederile art.1524 se completează cu precizări referitoare la regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană (intră în vigoare cu data de 1.01.2015).
Se introduc prevederi referitoare la regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât cel de consum (intră în vigoare cu data de 1.01.2015).
Accize
în cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie se poate emite după cel puţin 6 luni de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în decizia de revocare (şi nu de la data revocării). Această prevedere se aplică şi în situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare, la stabilirea termenului de 6 luni fiind luate în calcul perioadele în care decizia de revocare a produs efecte.
se introduc prevederi referitoare la valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului:
• circulaţia acestor produse nu intră sub incidenţa secţiunii a 9-a privind deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
• produsele care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitari autorizaţi, şi numai în vederea procesării, pe bază de facturi şi sub supraveghere fiscală.
se exclud de la plata accizelor autoturismele încadrate în categoria vehiculelor istorice.
se datorează accize şi pentru bijuteriile din platină sau combinată cu aur de 14 K sau de peste 14 K – acciza este de 2 euro/gram.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.