Noile tarife unice la Registrul Comerţului!!!

* Vom plăti un singur tarif pentru înfiinţarea unei firme sau a unei persoane fizice autorizate, fără să mai achităm separat fiecare tip de înregistrare * Vezi în articol cât costă să înființezi o firmă sau un PFA * Prin HG nr. 902/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie, Guvernul a introdus un set de tarife unice pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului * Noul sistem de taxare la ONRC intră în vigoare la 60 de zile de la publicare, adică din 23 noiembrie * Operaţiunile din registrul comerţului vor fi taxate cu tarife unice, în funcţie de tipul solicitării, după ce actul normativ care prevede acest lucru a fost publicat luni *
Potrivit noilor reglementări, vom plăti un singur tarif pentru înfiinţarea unei firme sau a unei persoane fizice autorizate, fără să mai achităm separat fiecare tip de înregistrare (autorizare constituire, înmatriculare), cum se întîmplă în prezent. În plus, noul sistem va permite şi plata online a taxelor şi tarifelor. Prin HG nr. 902/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie, Guvernul a introdus un set de tarife unice pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului. Noul sistem de taxare la ONRC intră în vigoare la 60 de zile de la publicare, ceea ce înseamnă că se va aplica din 23 noiembrie. Potrivit notei de fundamentare a HG nr. 902/2012, aceste tarife au fost determinate prin însumarea contravalorii serviciilor prestate pentru un fiecare tip de înregistrare în registrul comerţului. În taxele unice propuse sînt incluse şi comisioanele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lîngă tribunale pentru alte instituţii.

Cît va costa înmatricularea unei firme sau a unei PFA

Din 23 noiembrie, înregistrarea unei persoane juridice în registrul comerţului va costa 250 de lei, operaţiune ce cuprinde autorizarea constituirii, înmatricularea şi autorizarea funcţionării prin declaraţie pe proprie răspundere. În prezent, conform informaţiilor prezentate de ONRC în luna august, înregistrarea unei persoane juridice cu un singur asociat şi cererea de autorizare pentru 2 obiecte de activitate costă 244,95 lei, tariful fiind compus din: verificare unicitate sediu – 10 lei; verificare unicitate asociat unic – 10 lei; înmatriculare – 120 lei; obţinere CUI – 10 lei; certificat constatator Lg.359/2006 (2ex.) – 60 lei; transmitere declaraţii către autorităţi – 10 lei; transmitere publicare acte în Monitorul Oficial – 10 lei; obţinere cazier fiscal – 10 lei; îndrumare prealabilă – 4,95 lei.
Înregistrarea în registrul comerţului a unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori familiale ar urma să fie taxată cu 90 de lei, solicitarea cuprinzînd atît înmatricularea, cît şi autorizarea funcţionării prin declaraţie pe proprie răspundere. Conform tarifelor actuale, înregistrarea unei PFA este tot de 90 de lei, suma plătită pentru: înmatriculare – 30 lei; obţinere CUI – 10 lei; obţinere cazier fiscal – 10 lei; transmitere declaraţii către autorităţi – 10 lei; eliberarea certificatului constatator – 30 lei. HG nr. 902/2012 mai prevede ca cererile de menţiuni simple, cum ar fi cererea de verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă sau cererea de verificarea disponibilitate/rezervare emblemă vor costa 45 de lei, indiferent că se referă la persoane juridice, PFA sau întreprinderi familiale ori individuale. Tot o taxă de 45 de lei se va percepe şi pentru cererile de depunere şi menţionare acte, cererile de radiere sau cererile de eliberare certificat constatator şi extras de registru. Pentru cererile de menţiuni complexe, cu 2 sau mai multe operaţiuni, depuse de persoanele juridice, taxa va fi de 220 de lei.

Tarife unice şi pentru solicitările de informaţii din registrul comerţului

Hotărîrea de Guvern publicată luni stabileşte tarife unice şi pentru furnizarea informaţiilor din registrul comerţului computerizat. Astfel, cererile de eliberare a unor informaţii punctuale de bază despre o societate (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, forma juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari etc.) vor fi taxate cu 8 lei/firmă.
În schimb, cererile de eliberare a unor informaţii punctuale extinse vor fi taxate cu 24 lei/firmă. De asemenea, potrivit noilor prevederi, un raport istoric al unei societăţi va costa 250 de lei. Conform reglementărilor din HG nr. 902/2012, serviciile de transmitere de acte şi informaţii prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.

Noi modalităţi de plată a taxelor

Pe lîngă noul sistem de taxare la Registrului Comerţului, HG nr. 902/2012 introduce posibilitatea ca plăţile să se efectueze şi online.  Astfel, actul normativ stabileşte că taxele şi tarifele ONRC se pot achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului, şi online, prin portalul de servicii al Registrului Comerţului. De asemenea, plata se va putea face şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizînd cardul bancar, însă numai de la data la care interconectarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Sistemul electronic naţional este operaţională.  Noile reglementări precizează că, în cazul în care contribuabilul achită mai mulţi bani decît era necesar, taxele şi/sau tarifele plătite în plus se vor restitui potrivit preverilor din Codul de procedură fiscală.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.