Paula ROȘCAN: „Drepturi ale personalului didactic, recuperate “

Ca urmare a demersurilor Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ și în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Guvernului, unele dintre drepturile pierdute de personalul didactic și didactic auxiliar prin Legea nr.1/2011 au fost recuperate. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării unei Ordonanțe de Urgență în ședința de Guvern din 26 iunie 2014, prin care se modifică Legea educației naționale. „În sfârșit un prim-ministru a înțeles importanța Educației și a Sănătății și, pe cale de consecință, încearcă să facă ceva pentru aceste domenii, atât din punct de vedere al infastructurii, cât și al resursei umane. De asemenea, apariția acestei ordonanțe demonstrează tuturor că parteneriatul social la nivelul Ministerului Educației Naționale funcționează și cu rezultate benefice în favoarea angajaților din învățământ. Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial în data de 30 iunie, este un pas important făcut în demersul nostru de recuperare a drepturilor pierdute de angajații din învățământ. Prin modificările aduse Legii Educației Națioanale, Guvernul a îndreptat mai multe nedreptăți ale fostei guvernări și care afectau major personalul didactic și didactic auxiliar. În plus, tot prin acest act normativ, Executivul a adus modificări care vin să rezolve unele probleme din învățământ precum cvorumul consiliului de administrație sau reintroducerea în Legea Educației a funcțiilor de educatoare, învățătoare, institutor în învățământul primar și gimnazial. Această nouă ordonanță de urgență ne dă speranţa ca, în urma discuțiilor, să putem spune, nu peste foarte mult timp, că am reușit să ne recuperăm drepturile avute înainte de apariția Legii nr. 1/2011“, a declarat Paulina Roscan, președinte SIP-FEN VRANCEA.
Potrivit Ordonanței de urgență, norma didactică a profesorilor cu grad I și cu vechime de peste 25 de ani poate fi redusă de la 18 la 16 ore pe săptămână. De asemenea, s-au adus și alte modificări, printre care amintim: trecerea clasei a IX-a la liceu, constituirea și conducerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, durata învățământului profesional, modalitatea de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, garantarea titularizării în sistem, sprijinirea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte și recompensarea acestora și a cadrelor didactice care îi îndrumă etc.
Evident, mai sunt multe de făcut pentru a repara nedreptățile produse salariaților din învățământ în perioada 2010-2011, ale căror efecte le resimțim în continuare. Rămân în continuare de soluționat probleme cum ar fi: salarizarea la un nivel superior a întregului personal din învățământ; depolitizarea reală a sistemului; renunțarea la sistemul de finanțare per elev/preșcolar; debirocratizarea actului educațional; condițiile de studii pentru anumite categorii de personal didactic auxiliar; reintroducerea diverselor drepturi și facilități reglementate pentru salariații din învățământ și copiii acestora prin Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; reintroducerea instituției reabilitării; eliminarea tuturor discriminărilor, acordarea din nou a indemnizațiilor/primelor de naștere și de pensionare; salarizarea personalului nedidactic; un nou Statut al personalului din învățământ (didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic).
În același timp, Organizația SIP-FEN Vrancea nu poate fi de acord cu acei „specialiști”, atotcunoscători în materie de învățământ preuniversitar chiar dacă nu au predat o oră în acest sistem, care critică în mod nejustificat inițiativa Executivului, deși lor li se datorează birocratizarea și politizarea excesivă a sistemului, starea actuală a învățământului și a salariaților săi și distrugerea dialogului social.
Celor care văd în această ordonanță de urgență un mijloc de sindicalizare totală a învățământului, le spunem să își îndrepte ochii spre statele Uniunii Europene, spre democrațiile adevărate, unde sindicatele au un rol important, în calitatea lor de parteneri sociali. Prin OUG nr. 49/2014 se încearcă readucerea sindicatelor din învățământ în locul pe care îl merită, ca reali parteneri de dialog social. Și, prin sindicate, trebuie să înțelegem acei oameni care formează sindicatele și care, prin liberul acord de voință, decid dacă fac sau nu parte dintr-un sindicat, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membri de sindicat.

Focsani 04.07.2014 PRESEDINTE,
PAULINA ROSCAN

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.