Admiterea în unităţile de învăţâmânt liceal ale MApN

Prima etapă a admiterii în liceele militare se desfăşoară în perioada 30 mai –1 iunie.

Unităţile de învăţământ militar liceal şi postliceal pot percepe de la candidaţi taxe de înscriere, în valoare de 10 lei, pentru prima categorie de instituţii, şi 50 de lei, pentru cea de-a doua. Pentru absolvenţii colegiilor militare liceale, promoţia 2013, soldaţii şi gradaţii profesionişti din MApN, cazarea şi hrana este asigurată gratuit de instituţia militară de învăţământ, potrivit normelor legale în vigoare. Corectarea şi notarea probelor de admitere susţinute sub formă de test grilă se efectuează în aceeaşi zi, în prezenţa candidatului, de către doi corectori, asistaţi de alţi doi candidaţi, în aceeaşi sală în care au susţinut proba, imediat după terminarea timpului stabilit pentru aceasta. Reprezentanţii MApN spun că manualele şcolare valabile pentru admiterea în învăţământul militar sunt cele prevăzute pentru evaluarea naţională sau examenul de bacalaureat, din anul şcolar 2012/2013. Totodată, la stabilirea subiectelor, se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele la care se organizează probe de admitere.

ADMITEREA ÎN COLEGIILE MILITARE LICEALE Prima etapă a admiterii se desfăşoară în perioada 30 mai –1 iunie. Candidaţii susţin o probă eliminatorie, la 31 mai, sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor, la disciplinele limba şi literatura română şi matematică. Rezultatele se afişează în ziua susţinerii testului şi nu reprezintă rezultatele finale ale admiterii. Sunt declaraţi ADMIS la proba eliminatorie candidaţii care obţin la testul grilă cel puţin nota şase. Candidaţii care obţin la testul de verificare mai puţin de nota şase sunt declaraţi RESPINS şi urmează să participe la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în liceele din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale. Etapa a doua are loc la data de 8 iulie. Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS în prima etapă şi au participat la evaluarea naţională se prezintă la colegiile militare liceale, cu fişa de înscriere şi foaia matricolă. Sunt declaraţi ADMIS candidaţii ale căror medii finale se situează, în urma ierarhizării, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare colegiu militar liceal.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.