Comuna Jariştea – Proiect pentru luarea deciziilor prin dezvoltare şi planificare strategică

Primăria Comunei Jariştea, judeţul Vrancea organizează Conferinţa de promovare şi diseminare a proiectului Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în Comuna Jariştea prin dezvoltare şi planificare strategică, Cod SMIS 12875. Conferinţa va avea loc în ziua de 23 ianuarie 2012, începând cu orele 11.00, la Şcoala primară Vărsătura din Comuna Jariştea, Judeţul Vrancea

Conferinţa are ca obiectiv primordial diseminarea principalelor rezultate ale proiectului, cu scopul generalizării bunelor practici dezvoltate în proiect (metodologii de lucru, proceduri cadru la nivelul instituţiei administraţiei publice locale din Comuna Jariştea Judeţul Vrancea. Diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici va viza în special celelalte instituţii ale administraţiei publice locale din Judeţul Vrancea care nu au fost incluse în astfel de proiecte şi care se confruntă cu acelaşi tip de nevoi de dezvoltare de strategii de dezvoltare locala şi a procedurilor de implementare a acestora.

Proiectul „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în Comuna Jariştea prin dezvoltare şi planificare strategică” îşi propune dezvoltarea capacitaţii de formulare a politicilor publice, de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale.

Scopul proiectului este creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică locală din comuna Jariştea prin consolidarea cadrului de responsabilizare a cetăţenilor în vederea definirii principalelor direcţii de dezvoltare strategică şi eliminarea dependenţei de o economie cvasi-monovalentă.

Grupul ţintă al proiectului este format din 24 funcţionari publici şi personal contractual al Primăriei Comunei Jariştea, Judeţul Vrancea.

Principalele activităţi ale proiectului au fost: constituirea unor Comitete Operativ Consultative Locale, elaborarea strategiei de dezvoltare locală, organizarea de dezbateri publice, campania media pentru implicarea cetăţenilor în procesul de luare al deciziei şi asumarea strategiei, instruirea grupului ţintă, elaborarea şi pilotarea asistată a metodologiei de implementare a strategiei, organizarea unei vizite de studiu, editarea unui ghid de bune practici şi organizarea unei conferinţe de promovare şi diseminare. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 15 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Primăria Comunei Jariştea, Judeţul Vrancea.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 1.1:Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico – administrativ.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 369.807,68 lei, din care:

  • 362.411,53 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 7.396,15 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.