CUP FOCŞANI SA: Lucrările în satele Cîmpineanca și Pietroasa s-au finalizat!!!!

CUP FOCŞANI SA anunţă finalizarea lucrărilor de reabilitare și extindere a reţelelor de apă şi canalizare din comuna
Cîmpineanca şi a rezultatelor înregistrate o dată cu încheierea acestui proiect.

Lucrările au început la data de 10 august 2011, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la 13.065.673,36 lei fără TVA. Lucrările au fost efectuate de către Asocierea S.C. VEGA ‘93 S.R.L. Galați- S.C. ATLAS S.A. Galați în cadrul contractului “Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de apă şi canalizare în comuna Cîmpineanca, aglomerarea Focşani, judeţul Vrancea”, aferent proiectului cu finanțare europeană „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA”.

Urmare a investiţiei efectuate s-a realizat o îmbunătăţire considerabilă a calităţii apei potabile distribuite, sistemul de alimentare cu apă al localităţii fiind adus la standarde europene.
Concret, a fost reabilitată reţeaua de alimentare cu apă pe 19 străzi din Cîmpineanca, pe o lungime de 11.051 m. Reţeaua de canalizare a fost extinsă pe alte 5 străzi din Pietroasa și 19 străzi din Cîmpineanca, cu un total de 15.994 m. Cât priveşte consumatorii casnici, proiectul a condus la crearea a 826 de branşamente la reţeaua de apă şi alte 1.138 racorduri la reţeaua de canalizare. S-au construit atât 525 metri conducte de refulare cât și o stație de pompare a apelor uzate.
Finalizarea acestei investiţii reprezintă un pas important în direcţia implementării, de către Compania de Utilităţi Publice Focşani, a proiectului „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA” cu o valoare totală de
107.086.652 euro, cofinanţat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.