Cursuri de auditor energetic şi manager de proiect la Camera de Comerţ

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea în parteneriat cu Asociaţia Profesională pentru Certificare Energetică organizează la Focşani în perioada 18 octombrie-24 noiembrie – Cursul de specialitate “Tehnică Auditului Energetic pentru Clădiri şi a Sistemelor aferente de Alimentare cu Energie Termică”

Conform prevederilor legislative (Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, modificată prin Legea nr. 159/2013) a fost introdus în mod obligatoriu prezenţa Certificatului Energetic al Clădirilor în momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare sau de închiriere, lipsa certificatului atrăgând nulitatea actului juridic.
Potrivit Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri (MO 683/8.12.2010) cursul de specialitate se va desfăşura în două etape:
• Modul de teorie în care sunt tratate aspectele teoretice ale auditului energetic;
• Modul pentru realizarea unui proiect de audit energetic care va fi susţinut în faţa comisiei de lectori care au predat la cursuri.
Absolvenţii cursului vor primi – CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, care permite depunerea la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a dosarului în vederea susţinerii examenului de auditor energetic clădiri, gradul profesional I şi II, specialitatea construcţii şi instalaţii.
• La sfârşitul celor 2 module de lucru se susţine un examen de absolvire a cursului, care va consta în răspunsuri la un număr de subiecte (întrebări) teoretice şi în prezentarea şi susţinerea proiectului întocmit în timpul modulului de aplicaţii.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE :

În conformitate cu Regulamentul de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, la cursurile de pregătire în vederea atestării ca auditor energetic , se pot înscrie specialişti cu o vechime minimă în meserie de 3 ani pentru gradul II sau 5 ani pentru gradul I şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
• să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii sau să fie inginer constructor, absolvent al unei facultăţi de construcţii sau să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectură sau a unei facultăţi de construcţii şi arhitectură sau să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte prin existenţa în foaia matricolă/suplimentul de diplomă de studii universitare, promovarea uneia sau mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de minimum un semestru, având ca obiect higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnica, transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri.

• ACTE ÎNSCRIERE :

Pentru înscriere la curs, solicitantul trebuie să transmită către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea următoarele documente:
• Cerere tip pe care o va primi de la secretariatul camerei;
• Curriculum Vitae;
• Diplomă de licenţă (copie);
• Certificat de naştere (copie);
• Certificat de căsătorie (copie) – în cazul doamnelor;
• 2 fotografii tip diplomă sau paşaport;
• Chitanţa sau ordinul de plată care să ateste achitarea cursului.

• LOCUL DE DESFĂŞURARE:

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea, str. Cuza Vodă nr. 14, Focşani;

• PROGRAM DE DESFĂŞURARE:

În zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, timp de 5 săptămâni consecutive (sau la intervale stabilite de comun acord cu participanţii fără a se depăşi o durată totală de 2 luni), după următorul orar:vineri (între orele 16:00-20:00), sâmbătă (între orele 08:00-20:00 cu 2 ore pauză de prânz) şi duminică (între orele 08:00-14:00).

• COSTUL CURSULUI: 3000 RON

Taxa de participare poate fi încasată şi în rate: 70% la începutul cursului şi 30% până în a 4 a săptămână a cursului
Costul cursului; se achită direct la casieria C.C.I. A. Vrancea sau prin virament bancar, pe baza facturii fiscale.
Înscrierea se face la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea
Informaţiile suplimentare pot fi obţinute de la sediul C.C.I.A.Vrancea, la nr. de ţel: 0237/213210 sau prin e-mail info@ccia-vrancea.ro (persoană de contact d-ra Rotaru Madalina).

2. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea organizează la Focşani, în perioada 30 noiembrie -1 decembrie 2013, cursul Manager de proiect,autorizat CNFPA

Programul de formare “manager proiect” are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional. Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării.

Managerul de proiect- principalul factor de absorbţie eficientă a fondurilor comunitare.

Cui se adresează cursul?
Trainingul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cât şi din cel privat. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obţinut finanţare şi ale căror rezultate au fost pe măsura aşteptărilor.
Se va acorda diplomă recunoscută CNFPA.

Taxa de participare
1. Taxa de participare este de 800 RON .
2. Pentru membrii CCIA Vrancea se va aplica o reducere de 10 %.
3.Costul cursului se va achita direct la casieria C.C.I. A. Vrancea sau prin virament bancar, pe baza facturii fiscale.

Acte înscriere:
Pentru înscriere la curs, solicitantul trebuie să transmită către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea următoarele documente:
• Cerere tip pe care o va primi de la secretariatul camerei;
• Diploma de licenţă (copie);
• Certificat de naştere (copie);
• Certificat de căsătorie (copie) – în cazul doamnelor;
• Adeverinţa medicală;
• Copie C.I./ B.I.
• Chitanţa sau ordinul de plată care să ateste achitarea cursului.
Locul de desfăşurare:
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea, str. Cuza Vodă nr. 14, Focşani;
Înscrierea se face la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea
Informaţiile suplimentare pot fi obţinute de la sediul C.C.I.A.Vrancea, la nr. de ţel: 0237/213210 sau prin e-mail info@ccia-vrancea.ro (persoana de contact d-ra Rotaru Madalina).

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.