Examen pentru primariat în sistemul sanitar

* Toţi medicii, dentiştii şi farmaciştii, cu o vechime de minimum cinci ani, vor putea susţine examenul pentru obţinerea gradului de primar pe 8 iunie 2011 şi până la 31 decembrie 2011, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Examenul se va desfăşura în centre universitare din Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Tg. Mureş, Timişoara şi Constanţa *

Dosarele de înscriere se pot depune la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene, până la 11 mai 2011. Numărul şi datele persoanelor înscrise vor fi transmise MS până la 16 mai 2011, inclusiv, iar arondarea candidaţilor, pe specialităţi şi centre universitare, va fi afişată pe site-ul MS pe 26 mai. Data, locul şi ora examenului, vor fi publicate pe 3 iunie 2011, iar tematicile de examen sunt cele publicate în Viaţa Medicală.

* Medici fără rezidențiat, angajați în spitale *

Tinerii absolvenţi de medicină care nu au reuşit să treacă de examenul de rezidenţiat vor putea să lucreze totuşi în spital. Vor avea responsabilităţi limitate, dar se vor putea ocupa de întocmirea fişelor medicale, vor putea informa pacientul despre tratamentul recomandat de medicul specialist şi vor însoţi bolnavul la investigaţiile prescrise. În permanenţă însă, absolvenţii vor fi supravegheaţi de un medic specialist sau primar. Ministerul Sănătăţii a stabilit competenţele tinerilor medici care nu au promovat concursul de rezidenţiat printr-un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate. Conform proiectului de act normativ, absolvenţii facultăţilor de medicină, începînd cu promoţia 2005, vor primi competenţe de practică limitate, chiar dacă nu au promovat concursul de rezidenţiat. În prezent, medicul care-şi finalizează studiile universitare nu poate fi angajat în sistemul sanitar, decît cel mult de către una dintre firmele care activează în industrie, în vederea promovării produselor medicale. Medicii cu competenţe limitate vor putea fi încadraţi în unităţi sanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată sau nedeterminată, după caz. Aceştia, însă, nu vor avea dreptul de a intra în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu vor putea fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nici nu au drept la parafă cu cod. Tinerii vor fi supravegheaţi de un medic specialist sau primar, conform fişei postului, nominalizat de managerul unităţii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.

* Ce poate face un absolvent angajat într-o unitate sanitară? *

Printre activităţile pe care le va putea desfăşura un absolvent angajat într-o unitate sanitară se află examinarea şi triajul pacienţilor (înregistrarea datelor personale şi de contact ale pacientului, înregistrarea motivului prezentării, înregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate şi sisteme); întocmirea şi completarea fişei de observaţie la internare; informarea pacientului cu privire la particularităţile bolii şi terapia recomandată, respectînd indicaţiile medicului supraveghetor; însoţirea pacientului la investigaţiile prescrise şi informarea acestuia asupra procedurilor respective şi necesitatea efectuării acestora; urmărirea evoluţiei pacienţilor aflaţi la tratament; aducerea la cunoştinţa medicului supraveghetor a evoluţiei curente a pacienţilor aflaţi la tratament. Potrivit proiectului de ordin, posturile destinate medicilor cu competenţe limitate vor fi prevăzute separat în statul de funcţii al unităţii sanitare. Ocuparea acestora se va face prin concurs, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind încadrarea medicilor. Medicii cu competenţe limitate încadraţi în unitatea sanitară vor fi repartizaţi la locurile de muncă de directorul medical al unităţii, în funcţie de necesar. Salarizarea se va face la nivelul funcţiei de medic stagiar, iar fondurile necesare în acest sens se vor asigura de către unitatea sanitară.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.