Finanţările în agricultură, amînate

Finanţările în agricultură au fost amînate pînă pe data de 14 august pentru fermele familiale prin Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Prin urmare, fermierii mai au răgaz pînă la această dată să depună cererile de finanţare.

În cadrul acestei operaţiuni se vor finanţa proiecte de sprijinire a fermierilor definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole. Măsura 121 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a
factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Beneficiarii eligibili sînt întreprinderile mici şi mijlocii, societăţile pe acţiuni, societăţile agricole, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele
familiale.
Cheltuielile eligibile sînt cele pentru construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, a infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, a serelor, achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfîrsitul ciclului biologic de producţie, înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, investiţii în apicultură şi investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică.
Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil variază între 40% – 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 87.500 euro, avînd în vedere faptul că valoarea maximă eligibilă a proiectelor nu va putea depăşi suma de 125.000 euro. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară, fie din venituri provenite din sponsorizări sau donaţii. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar.
Beneficiarii privaţi pot beneficia de garanţia FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural) de maxim 80% din valoarea cofinanţării.
Alocarea financiară estimată aferentă apelului de proiecte din anul 2013 va fi de 50 milioane de euro, din care sectorul vegetal – 16 milioane de euro, sectorul zootehnic – 24 milionae euro şi beneficiarii măsurii 141 – 10 milioane euro. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferentă măsurii 121se prelungeşte pînă la data de 14 august 2013, ora 12.00.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.