La Homocea, Federaţia Fermierul a organizat un seminar cu tema “Egalitatea de şanse”

În cadrul  Programului  Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013, de furnizare de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor forţei de muncă, precum şi a obiectivelor stabilite prin Strategiile şi Politicile Naţionale de Dezvoltare, prin Proiectul “O şansă la angajare pentru şomerii din regiunea Sud Est”, Federaţia Agricultorilor “FERMIERUL” a organizat, pe domeniul prioritar de intervenţie 5.1, un seminar pentru şomerii şi persoanele inactive din comuna Homocea, judeţul Vrancea. Acţiunea, care s-a desfăşurat în ziua de 14 octombrie 2012, ora 16.00, în comuna Homocea, se înscrie în respectarea principiului egalităţii de şanse susţinut de reglementările legislative specifice în contextul românesc: Constituţia României, Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Federaţia Fermierul promovează egalitatea şi tratamentul egal dintre femei şi bărbaţi, proiectul integrând principiul egalităţii de şanse atât în elaborarea, cât şi în implementarea obiectivelor şi activităţilor sale. Grupul ţintă pe care îl vizează proiectul este constituit şi pe o balanţă echilibrată a numărului de femei şi bărbaţi, ambele categorii având şanse egale de integrare socială, fiind astfel promovat principiul tratamentului egal între sexe. În al doilea rând, principiul egalităţii de şanse este evidenţiat în structura grupului ţintă, care este format din şomeri de orice etnie,vârsta sau sex.

Acţiunea, integrată obiectivului de creştere a oportunităţilor de reintegrare socio-profesională prin calificare şi reorientare profesională, vizează realizarea obiectivului general al POSDRU de a dezvolta capitalul uman şi a creşte competitivitatea, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa.

Manager Proiect

Ginu Costel Toma

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.