Mai multe fapte înscrise în Cazierul Fiscal!!!

* Numărul faptelor înscrise, extins la 80 * În funcţie de gravitatea faptelor, persoana care le-a comis nu mai poate să-şi deschidă o societate comercială, respectiv nu mai poate fi administrator într-o firmă timp de cinci ani * Pentru a fi trecute în cazier, faptele trebuie mai întîi dovedite de instanţe *

Executivul a modificat anexa la hotărîrea care stabileşte ce fapte se înscriu în cazierul fiscal, extinzînd numărul acestora, Cazierul Fiscal cuprinzând acum 80 de fapte de natură economică. În Monitorul Oficial nr. 791 din 8 noiembrie 2011 sînt detaliate toate contravenţiile şi infracţiunile care se înscriu în cazierul fiscal. În funcţie de gravitatea faptelor trecute în respectivul cazier, persoana care le-a comis nu mai poate să îşi deschidă o societate comercială, respectiv nu mai poate fi administrator într-o firmă timp de cinci ani. Numai că, pentru a fi trecute în cazier, faptele trebuie mai întîi dovedite de instanţe.

* Neplata accizelor te poate băga la închisoare! *

De la începutul anului 2012, faptele care constituie contravenţii la regimul produselor accizabile se raportează în funcţie de Codul fiscal, iar pînă atunci se înregistrează după Codul de procedură fiscală. Se observă o creştere a tipurilor de infracţiuni economice care vor atîrna de gîtul celor care le comit. Printre cele mai importante fapte care se înscriu în documentul cu pricina se numără: „fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse; refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor fiscale competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de 15 zile de la somaţie“. Pentru această ultimă faptă, cel care a comis-o poate primi pedeapsa cu închisoarea de la şase luni la trei ani sau amendă. Se înscrie în cazierul fiscal şi „împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale“. O astfel de infracţiune poate fi pedepsită cu închisoare de la şase luni la trei ani sau cu amendă.

* Insolvenţa îți poate aduce neplăceri *

Deţinătorii firmelor care sînt în insolvenţă se aleg cu înscrisuri în cazierul fiscal dacă au înstrăinat activele companiei. Mai exact, în cazier se trece „fapta persoanei care înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active“, se arată în noile norme adoptate recent de guvern. Aceasta din cauză că patronii tot mai multor firme intrate în insolvenţă îşi transferau activele pe alte societăţi controlate tot de ei, iar creditorii care se înscriau la masa credală nu prea mai aveau cum să-şi recupereze debitele. O altă faptă cu greutate care atîrnă în cazierul fiscal este reţinerea de la angajaţi şi neplata către stat, cu intenţie, în termen de 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentînd impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Această faptă se consideră infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă. De asemenea, se trece în cazierul fiscal şi nereţinerea sumelor ce reprezintă, potrivit legii, stopaj la sursă.

* După cinci ani, cazierul redevine „curat“ *

Chiar dacă au comis o faptă care le-ar putea păta cazierul fiscal, administratorii şi patronii de firme au de suferit pe termen determinat. Legea prevede că o faptă stă cinci ani în cazierul fiscal, după care se prescrie. Există un proiect de act normativ prin care se propune ca anumite fapte de importanţă mai mică să fie trecute doar trei ani în cazierul fiscal. Cine are fapte în cazierul fiscal nu poate fi administrator sau asociat în vreo firmă. Una dintre faptele care ar putea fi trecute în cazierul fiscal timp de trei ani este nedepunerea unor declaraţii la DGFP, asta dacă se mai modifică legislaţia în vigoare şi se aprobă proiectul de act normativ aflat în lucru.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.