Modificări la acordarea condiţiilor de acordare a cotei de lapte

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că a fost modificat au apărut modificări privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională. Astfel, Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 a suferit unele modificări în sensul că producătorul de lapte nu va beneficia de cotă din rezerva naţională dacă a vîndut sau a cedat cu titlu gratuit orice cantitate de cotă: în anul de cotă precedent anului de cotă în care are loc distribuirea din rezerva naţională şi în anul de cotă curent distribuirii din rezerva naţională.
De asemenea, cererea de acordare a unei cantităţi de cotă din rezerva naţională nu va mai fi însoţită de actul de recepţie a lucrărilor privind investiţiile din exploataţia pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională. Astfel, fermierul va depune cererea însoţită de
următoarele documente: act de identitate (BI/CI), cod unic de înregistrare, cardul de identificare a exploataţiei la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul extinderii exploataţiei sau al investiţiei noi, pentru care a fost solicitată cota din rezerva naţională, documentele prin care demonstrează cantitatea de lapte obţinută şi comercializată din exploataţia pentru care a solicitat cota din rezerva naţională, precum şi o declaraţie pe propria răspundere privind surplusul cantităţii de lapte vîndute direct faţă de cota deţinută, în cazul solicitării de cotă din rezerva naţională pentru vînzări directe.
De asemenea, au apărut modificări şi la Condiţiile de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.
Astfel, operatorul economic care solicită aprobarea şi înscrierea în Registrul Cumpărătorilor de lapte, va depune la dosar aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor numai în cazul în care desfăşoară activitatea de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare sau transport.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.