Planul Naţional pentru Protecţia Mediului se actualizează

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea informează că data pînă la care se pot face propuneri de proiecte a fost prelungită pînă la 31.05.2011. Pot depune fișe proiect autorităţile şi instituţiile publice locale, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ si/sau cercetare, operatorii economici precum şi persoanele fizice sau juridice.

Propunerile de proiecte vor fi de importanţă naţională şi pot viza: calitatea aerului, protecţia atmosferei, schimbări climatice, cantitatea şi calitatea apei potabile, gestionarea apelor uzate, amenajarea cursurilor de apă, deşeuri şi substanţe chimice periculoase, protecţia naturii, biodiversitate, păduri, calitatea solului, reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, dezvoltarea mediului urban şi a mediului rural, protecţia împotriva zgomotului, educaţie ecologică, dezvoltare durabilă şi calitatea vieţii, turism ecologic.

Proiectele de investiţii trebuie să aibă o valoare minimă de 210.000 lei, excepţie fac propunerile de proiecte referitoare la conştientizare şi educaţie ecologică. Informaţii suplimentare referitoare la procesul de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, precum şi Fişa pentru propunerea de proiect, instrucţiunile şi lista codificării directivelor, se găsesc pe pagina de internet a A.P.M. Vrancea (http://apmvn.anpm.ro) la domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de Mediu. Propunerile de proiecte vor fi întocmite conform Fişei pentru propunerea de proiect  PNAPM  şi vor fi transmise către A.P.M. Vrancea  pe adresa de e-mail office@apmvn.anpm.ro.

Revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului reprezintă un proces complex şi urmăreşte implementarea unor acţiuni şi proiecte concrete având drept scop final îmbunătăţirea progresivă a calităţii factorilor de mediu în România, în concordanţă cu obiectivele dezvoltării durabile şi măsurile prioritare impuse prin legislaţia de mediu. Revizuirea PNAPM se realizează la un interval de 3 ani, pe baza Raportului final privind stadiul de implementare al proiectelor din PNAPM şi a modificărilor apărute, la nivel naţional, în starea mediului, situaţia socio-economică şi legislaţia pentru protecţia mediului. Pe baza problemelor şi obiectivelor de mediu stabilite de comun acord în grupurile de lucru, a stării factorilor de mediu în perioada 2010-2011 şi a propunerilor selectate şi prioritizate se va elabora documentul revizuit al PNAPM, care va fi supus spre avizare Ministerului Mediului şi Pădurilor şi spre aprobare, Comitetului Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.