Primăria Focșani i-a măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 !!!

*Primăria Focșani suspendă activitatea creșelor din municipiul Focșani pe perioada 11-31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național * Competițiile sportive organizate în municipiul Focșani în perioada 11-31.03.2020 se vor desfășura fără spectatori * Acțiunile culturale sau alte acțiuni se vor anula sau, în cazul în care este posibil, se vor amâna după data de 31.03.2020 * Pe perioada 11.03-31.03.2020 în municipiul Focșani nu se va mai aviza favorabil desfășurarea adunărilor publice *

Marți, 10 martie 2020, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetul local pentru situații de urgență a Municipiului Focșani, au fost prezentate și analizate Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a Comitetului național pentru situații speciale de urgență, Circulara nr. 2819/03.03.2020 emisă de Instituția Prefectului – județul Vrancea și Hotărârea nr. 5/29.02.2020 emisă de Comitetul județean pentru situații de urgență Vrancea.

La finalul întâlnirii, Comitetul local pentru situații de urgență a Municipiului Focșani a emis HOTĂRÂREA NR. 1 privind măsurile suplimentare ce vor fi aplicate pe raza orașului pentru combaterea noului Coronavirus, acestea fiind după cum urmează:

1. Se aprobă suspendarea activității în cadrul Serviciului Public Creșe din municipiul Focșani pe perioada 11-31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

2. Competițiile sportive organizate în municipiul Focșani în perioada 11-31.03.2020 se vor desfășura fără spectatori.

3. Acțiunile culturale sau alte acțiuni ce se vor desfășura în cadrul Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei”, Teatrului Municipal „Maior Gheroghe Pastia” Focșani și Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” de pe raza municipiului Focșani se vor anula sau, în cazul în care este posibil, se vor amâna după data de 31.03.2020. În măsura în care pentru acestea au fost vândute bilete, iar spectacolele vor fi anulate se va proceda la restituirea contravalorii biletelor. Aceasta măsură va fi obligatorie.

4. La Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani se interzice ieșirea persoanelor asistate. De asemenea, se restricționează vizitele aparținătorilor, acestea fiind permise doar pentru cazuri excepționale. Persoanele admise în vizită vor declara dacă, într-o perioadă de 15 zile anterioară, s-au deplasat în străinătate și vor avea acces în sediu echipați în mod corespunzător, după ce li se va verifica temperatura corporală.

5. (1) La sediul Primăriei municipiului Focșani, precum și în toate instituțiile subordonate Consiliului local al municipiului Focșani se restricționează accesul cetățenilor, în perioada 11.03-31.03.2020 astfel:
a) accesul persoanelor în Primăria municipiului Focșani, precum și în unitățile subordonate Consiliului local al municipiului Focșani se face doar în spațiile destinate relației directe cu cetățenii;
b) pentru sediul Primăriei municipiului Focșani numărul maxim de persoane care vor staționa în holul instituției va fi de 20;
c) pentru sediul serviciului de impozite și taxe locale din strada Cuza Vodă nr. 56 numărul maxim de persoane care vor staționa în holul instituției va fi de 10;
d) pentru sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a municipiului Focșani numărul maxim de persoane care vor staționa în holul instituției va fi de 10.
e) personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului care are relații directe cu cetățenii va fi dotat cu dezinfectanți, măști și mănuși de protecție pe care sunt obligați să le folosească pe toată durata programului de lucru. Dialogul cu cetățenii va fi realizat la o distanță de minim un metru.
(2) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din cadrul instituțiuilor subordonate Consiliului local al municipiului Focșani va identifica dintre persoanele care se adresează acestora pentru soluționarea diferitelor probleme pe cele care au efectuat deplasări în afara țării în ultimele 15 zile. Identificarea se va realiza utilizând ca instrument de lucru modelul de tabel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 5/29.02.2020 a Comitetului județean pentru situații de urgență Vrancea. Situațiile cu persoanele identificate vor fi transmise Direcției de Sănătate Publică Vrancea zilnic, la sfârșitul programului de lucru al fiecărei instituții.

6. Pentru persoanele izolate la domiciliu care vor fi comunicate de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea, vor fi efectuate anchete sociale telefonic de către Direcția de Asistență Socială Focșani în vederea stabilirii situației efective cu privire la existența posibilității ca un aparținător al persoanei izolate să asigure alimentația, medicamentația și materialele de strictă necesitate a acestuia, să monitorizeze starea de sănătate a acestuia aplicând un chestionar ce va fi transmis de către Direcția de Sănătate Publice Vrancea. În eventualitatea în care, din ancheta socială rezultă că persoana izolată la domiciliu nu are posibilitatea de a-și procura cele necesare, aceste servicii se vor asigura la solicitarea Direcției de Asistență Socială Focșani de către voluntarii din cadrul Societății Naționale Crucea Roșie – Filiala Vrancea. Cheltuielile vor fi suportate direct de persoanele izolate, în situația în care nu se stabilește altfel la nivel național.

7. Măsurile stabilite de Comitetul național pentru situații speciale de urgență prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. 6/09.03.2020, respectiv: dezinfecția frecventă a habitatului mijlocului de transport la finalizarea traseului (ex. bară și suporți de susținere, uși, scaune, etc.) vor fi transmise în regim de urgență, în vederea punerii în aplicare, operatorilor de serviciul public de transport în regim de taxi și operatorilor de transport public în comun.

8. Măsurile stabilite de Comitetul național pentru situații speciale de urgență prevăzute la art. 6, 8, 9 din Hotărârea nr. 6/09.03.2020, respectiv:
– dezinfecția frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte locuri expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lift);
– instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale;
– instituirea obligațiilor ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienii personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferințe, birouri, etc.);
– instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, vor fi transmise în vederea punerii în aplicare instituțiilor publice și agenților economici.

9. Măsurile stabilite de Comitetul național pentru situații speciale de urgență prevăzute la art. 11 din Hotărârea nr. 6/09.03.2020 respectiv: intensificarea acțiunilor preventive derulate în spațiile publice cu aflux de persoane (cum ar fi gări, autogări, târguri, piețe, etc.) în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse vor fi transmise în regim de urgență, în vederea punerii în aplicare, către SC Transport Public SA, SC Administrația Piețelor Focșani SA, Stația C.F.R. Focșani.

10. Pe perioada suspendării procesului de învățământ, în unitățile școlare se va realiza în mod obligatoriu dezinfecția, aceasta căzând în sarcina conducerii unității, în colaborare cu Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

11. Pe perioada 11.03-31.03.2020 în municipiul Focșani nu se va mai aviza favorabil desfășurarea adunărilor publice.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.