Regimul juridic al unei PFA ca urmare a modificării aduse de OUG 46/ 2011

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, Persoana Fizică Autorizată (PFA) poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobîndit, în conformitate cu OUG 44/ 2008. PFA îşi poate desfăşura activitatea individual şi independent sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii, modificare adusă de OUG 46/ 2001. Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atît în acelaşi domeniu, cît şi într-un alt domeniu de activitate economică decît cel pentru care PFA este autorizată, fără ca aceasta să fie considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă. PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege. PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, însă poate cere ulterior infiinţării, schimbarea statutului juridic dobîndit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale. PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dacă are calitatea de comerciant.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.