Ședință încărcată la Consiliul Local Adjud!

* În conformitate cu Dispoziția nr. 570 din 19.05.2023 a Primarului municipiului Adjud, se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al municipiului Adjud, în ziua de 25.05.2023, ora 15.00, la Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” – Adjud * Pe ordinea de zi sunt înscrise 24 de proiecte *

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2023 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei management și dezvoltare instituțională a Primăriei Municipiului Adjud pentru perioada 2023-2026 și a Planului de acțiune pentru perioada 2023-2026.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterea Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatare „ȘIȘCANI EST”, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterea Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatare „AVAL U.H.E BEREȘTI”, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Serviciului public transport local de persoane aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/08.02.2023.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea bugetului proiectului cu titlul „Insule ecologice digitalizate în municipiul Adjud, județul Vrancea” din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării terenului înscris în CF nr. 50518, în suprafață de 1250 mp. T3, P 142, ca bun de uz și de interes public local și înregistrarea acestuia în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 166/22.07.2022 – privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare, precum și reîncadrarea personalului funcție contractuală din cadrul Serviciului Public Transport Local de persoane din subordinea Consiliului Local Adjud.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 187/08.08.2022 – privind stabilirea tarifelor de călătorie propuse pentru Serviciul public transport local de persoane în Municipiul Adjud.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr. 172 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 3 CFR , strada Eroilor.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.178 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 6 , strada Libertății, nr.1.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.171 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 42 , strada Tudor Vladimirescu, nr.11.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.170 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 56 , strada Republicii, nr.20.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.173 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 59 , strada Republicii, nr.12.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.169 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 64 , strada Republicii, nr.24.

Proiect de hotărâre de modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.174 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 128 , strada Gării, nr.33.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului categorie curți-construcții intravilan de 756 mp situat în Adjudu Vechi, T44, P217/2 în municipiul Adjud, înscris în C.F 51238, de la ……….. la…………

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului categorie curți-construcții intravilan de 303 mp situat în str. I.L.Caragiale, nr. 11, T73, P479/1 în municipiul Adjud, înscris în C.F 56017, de la ………….. la …………..

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Adjud, județul Vrancea la constituirea Parteneriatului „Pădurile Dacice-Siretul Verde – LEADER 2023-2027” privind obținerea sprijinului pregătitor, elaborarea, depunerea spre selecție și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Parteneriatului „Pădurile Dacice-Siretul Verde – LEADER 2023-2027”, finanțat prin Programul Național Strategic 2023-2027.

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE REABILITARE TROTUARE PE STRADA REVOLUȚIEI, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA”.

Diverse.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.