Termen limită pentru raportările contabile de iunie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă contribuabilii că termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 este 16 august. Raportări contabile la 30 iunie 2013 vor fi întocmite doar pentru societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Nu au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 persoanele care aplică reglementările contabile menţionate dar care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării pînă la 30 iunie 2013, care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară, care s-au înfiinţat în cursul anului 2013 sau care se află în curs de lichidare potrivit legii.
Raportările contabile se depun la organul fiscal, în format hîrtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro avînd ataşată o semnătură electronică. Raportările contabile vor cuprinde următoarele formulare: situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit şi pierdere (cod 20) şi date informative (cod 30).
Programul de asistenţă este pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.