Valorile punctelor din asistența mediacală primară majorate!

Au fost corectate valorile punctelor din asistenţa medicală primară, pentru semestrul II al anului 2012. Astfel, conform modificărilor aduse, valoarea punctelor ” per capita ” şi pe serviciu medical au fost majorate. Valoarea punctului ” per capita ” a fost majorat de la 3 lei, în semestrul I al anului 2012, la 3,5 lei pentru semestrul II a.c. Valoarea punctului pe serviciu medical a fost majorat de la 1,8 lei, la 1,9 lei.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea informează furnizorii de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală cu privire la noile modificări şi completări aduse Contractului – Cadru. Conform H.G. nr. 578/ 2012 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 622/ 214/ 2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 1.723/ 950/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru, toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a utiliza, începând cu 1 iulie a.c., prescripţia medicală electronică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală. În plus, acest tip de serviciu nou introdus va fi decontat, numai pentru al II-lea semestrul al anului 2012, după cum urmează:
Pentru medicii de familie:
– 100 de lei pentru recomandarea prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line/ medic cu listă proprie de asiguraţi, pentru un procent ce reprezintă peste 70% din numărul total de reţete electronice eliberate în acea lună;
– 50 de lei, în cazul în care, procentul reţetelor electronice este cuprins între 50% şi 70% din numărul total al reţetelor prescrise în luna respectivă.
Pentru medicii din ambulatoriul de specialitate – specialităţi clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie precum şi medicină dentară:
a) Pentru medicii prescriptori cu program de lucru mai mare sau egal cu 35 de ore/ săptămână:
– pentru recomandarea prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line/ medic cu listă proprie de asiguraţi, pentru un procent ce reprezintă peste 70% din numărul total de reţete electronice eliberate în acea lună – 100 de lei;
– dacă procentul reţetelor electronice este cuprins între 50% şi 70% din numărul total de reţete prescrise în luna respectivă – 50 de lei.
b) Pentru medicii prescriptori cu program de lucru cuprins între 17,5 ore inclusiv şi 35 de ore/ săptămână:
– pentru un procent ce reprezintă peste 70% din numărul total de reţete electronice eliberate în acea lună – 60 de lei;
– pentru un număr de prescripţii electronice reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al reţetelor prescrise în luna respectivă – 30 de lei.
De asemenea, potrivit legislaţiei mai sus menţionate, sunt stabilite şi valorile punctelor din asistenţa medicală primară, pentru semestrul II al anului 2012. Astfel, conform modificărilor aduse, valoarea punctelor ” per capita ” şi pe serviciu medical au fost majorate după cum urmează:
– valoarea punctului ” per capita ” a fost majorat de la 3 lei, în semestrul I al anului 2012, la 3,5 lei pentru semestrul II a.c.;
– valoarea punctului pe serviciu medical a fost majorat de la 1,8 lei, la 1,9 lei.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.